Brughoektumor

Een brughoektumor is een goedaardig gezwel dat uitgaat van de zenuwschede om de gehoor- en evenwichtszenuw. De druk op de zenuw door de tumor veroorzaakt gehoorverlies en evenwichtsproblemen, dat kan zowel vertigo zijn als bewegingsonzekerheid. 

Naar schatting wordt in Nederland per jaar bij ongeveer 320 patiënten (20 per miljoen inwoners) voor het eerst de diagnose brughoektumor gesteld. Een brughoektumor ontstaat meestal in de inwendige gehoorgang en groeit dan langzaam verder door de inwendige gehoorgang in de richting van de hersenstam en de kleine hersenen. De hoek tussen de hersenstam en de kleine hersenen wordt wel de ‘brughoek’ genoemd, vandaar de naam ‘brughoektumor’.

> Uitgebreide informatie brughoektumor

Drie mogelijke behandelingen brughoektumor

Ervaringsverhalen