BPPD | Benigne Paroxismale Positieafhankelijke Draaiduizeligheid

BPPD komt vaak voor, vooral bij wat oudere mensen. Er is dan meestal sprake van kortdurende draaiduizeligheid na verandering van de stand van het hoofd. De aanvallen duren meestal seconden tot een minuut, hoogst zelden uren of nog langer. De onderliggende oorzaak zou liggen in aan op drift geraakte oorkristalletjes die een onverwachte prikkel afgeven. 

BPPD gaat vaak vanzelf over of door ‘kiepen’ van het hoofd door een getraind arts of fysiotherapeut waarbij de kristalletjes verplaatst worden. Zelden is een operatie nodig (‘canal plugging’) waarbij een kanaal van het evenwichtsorgaan ontoegankelijk gemaakt wordt voor deze kristalletjes.

Boek

In het boek Dizzy Me beschrijft ervaringsdeskundige Tania Stadsbader haar eigen (langdurige) ervaringen met een bijzondere vorm van BPPD en zoektocht naar de diagnose en effectieve behandeling. 

Richtlijn BPPD

De Federatie Medisch Specialisten geeft in een richtlijn aan wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met BPPD