Van signaal tot geluid

Het cochleair implantaatsysteem neemt de functie van de zintuigcellen over in een uitgevallen binnenoor. Het stimuleert de intact gebleven gehoorzenuwbanen om te horen en te verstaan.

  1. Het geluidssignaal wordt doorgegeven naar de maximaal 22 elektroden (afhankelijk van merk en type CI-implantaat) die in het binnenoor (cochlea) geïmplanteerd zijn.
  2. Deze elektroden nemen de taak over van de oorspronkelijke 30.000 zintuigcellen in het binnenoor.
  3. De CI zet het ontvangen geluidssignaal eerst om in een elektrisch signaal. Vanaf het binnenoor gaat het signaal via de gehoorzenuwen naar de hersenen.
  4. De hersenen zetten de signalen om in geluid(en).
Hoe werkt een CI?