Hoormij∙NVVS en OPCI

Voor voorlichting en lotgenotencontact rondom CI kunt terecht bij OPCI. Zij zetten zich ook in voor mensen die zich oriënteren op een CI, zich voor selectie hebben aangemeld en voor hen die inmiddels een CI hebben.

Activiteiten op het gebied van CI

  • Informatie bieden via folders, OPCI en via regionale informatiebijeenkomsten. Nauwe samenwerking met de andere belangenorganisaties van doven en slechthorenden in OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie. Samen met OPCI organiseren wij contactbijeenkomsten, behartigen de belangen van CI-gebruikers en onderhouden we internationale contacten.
  • Beheren van http://forum.opciweb.nl/ waar mensen met een CI kennis en ervaringen uitwisselen en met elkaar discussieren over alles wat met een CI te maken heeft
  • Enquête onder CI-gebruikers. De uitkomsten van deze enquête gebruiken we om de zorg en begeleiding van mensen met een CI nog verder te verbeteren. Dat doet de Commissie via OPCI en het samenwerkingsverband van de Nederlandse CI-teams: het Cochleaire Implantatie-Overleg Nederland (CI-ON)
  • Aandacht vragen voor muziek maken en beluisteren via een CI
  • Ervaringskennis verzamelen onder mensen met een CI waaruit tips voortkomen die worden verspreid onder CI-gebruikers

De Stichting Hoormij-Commissie CI is bereikbaar via  ci@stichtinghoormij.nl en OPCI is bereikbaar via www.opciweb.nl.

Wat doet Hoormij∙NVVS voor jou?

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte