Vóór de CI-operatie

Een CI-operatie wordt niet zomaar uitgevoerd, daar gaat een belangrijk traject aan vooraf. Je CI-team helpt je bij de voorbereidingen.

Het voortraject verloopt meestal als volgt:

  • Je kaart je wensen voor een CI aan bij je huisarts. Die verwijst je door naar een kno-arts en/of audioloog.
  • Een kno-arts en/of audioloog verwijst je door naar 1 van de 8 CI-centra’s in Nederland in ziekenhuizen waar een CI-team aanwezig is. Let op: je kan zelf kiezen bij welk CI-centra je je aanvraag indient. Het meest praktisch is wel om een CI-centra in de buurt te kiezen.
  • Na aanmelding bij het CI-team wordt er gesproken van een CI-traject. Daarbij wordt eerst gekeken of je een geschikte kandidaat bent voor een CI. Ook kinderen kunnen in aanmerking komen voor een CI. Hieraan zijn andere criteria verbonden.
  • Om tot een weloverwogen beslissing te komen worden gehooronderzoeken verricht, om te kijken of je aan de eisen voor vergoeding van een CI in aanmerking komt. Daarnaast moet uit een gesprek met een maatschappelijk werker of je emotioneel klaar bent voor deze grote stap.
  • De beslissing of je in aanmerking komt voor een CI wordt genomen door de kno-arts en het CI-team.
  • Vervolgens beslist je of je door wilt gaan voor een CI.
  • Na toekenning van een CI en het besluit ervoor te gaan, krijgt je een opnamedatum. Dit is een dag en tijdstip waarop je wordt verwacht om naar het ziekenhuis (CI-centrum) te komen. De opnameduur is per CI-centrum verschillend.
  • Samen met het CI-team beslis je welk soort CI je krijgt.
  • Voor implantatie besluit je in overleg met het CI-team welke programma’s je wilt. Op elke CI -spraakprocessor kunnen verschillende programma’s geprogrammeerd worden. Een alledaagse-, lawaai-, richting-, en eventueel een muziekprogramma waarmee je mogelijk beter/prettiger muziek kunt luisteren.

Implantaat in 1 of 2 oren

Een CI wordt in principe in één van beide oren geïmplanteerd. Bij kinderen onder de 8 jaar wordt een CI in de regel ook bilateraal geïmplanteerd, dus in beide oren. In het geval van plaatsing van in CI, hangt de keuze voor het oor af van een aantal factoren die per kandidaat verschillen. De kno-arts en de audioloog van het CI-team bespreken de keuze van het oor tijdens het voortraject. In geval van doofheid vanwege acute meningitis wordt bij volwassenen ook bilateraal geïmplanteerd.