Tijdens de operatie

Tijdens de operatie worden in het slakkenhuis in uw binnenoor diverse elektroden ingebracht. Deze prikkelen de gehoorzenuwen die op hun beurt de hersenen stimuleren om weer geluid te interpreteren.

Opname

Deze operatie wordt uitgevoerd door 1 van de 8 aan een ziekenhuis verbonden CI-teams. De opname varieert van 4 dagen in het ziekenhuis tot na 1 dag al naar huis, dat hangt er vanaf hoe je je voelt. Bij één ziekenhuis mag je zelfs op de dag van de operatie al naar huis – mits alles goed is gegaan.

De operatie

  • De operatie kan 1,5 tot 6 uur duren
  • Indien nodig wordt je haar (voor een deel) afgeschoren
  • Je wordt onder narcose gebracht. Er wordt een kleine opening gemaakt in het schedelbot achter het oor. In het slakkenhuis (binnenoor) wordt een flexibele lintvormige elektrodebundel (het implantaat) geschoven. Deze elektrodebundel moet dicht tegen de te prikkelen zenuwvezels aanliggen
  • Tijdens de operatie worden enkele tests gedaan om te beoordelen of het implantaat goed functioneert. Ook wordt dan een eerste indruk verkregen van de mate waarin het gehoor via het implantaat elektrisch gestimuleerd kan worden. Deze informatie kan enkele weken na de operatie gebruikt worden bij de afregeling van het implantaat
  • Aan het einde van de operatie wordt een hoofdverband aangelegd. Dit hoofdverband kan soms tijdelijk ongemak geven voor brildragers

Ontslag

Na de operatie word je ontslagen uit het ziekenhuis. Dan krijg je een afsprakenlijst mee voor controle, hechtingen verwijderen en de eerste aansluiting en fitting (instelling) van je CI.

Herstel

Na ontslag uit het ziekenhuis komt u enkele keren terug voor poliklinische controle bij de kno-arts, zodat deze kan beoordelen of het genezingsproces naar wens verloopt.

Vermoeidheid

Na de operatie kan het enige weken duren voordat je fysiek van de operatie bent hersteld. Vooral vermoeidheid speelt hierbij een grote rol. Als gevolg van de narcose kan je zelfs gedurende een periode van enkele maanden extra vermoeid zijn.

Pijn

Het is ook goed mogelijk dat je pijn hebt na de operatie. Dit is normaal, maar het mag nooit te lang duren. Neem bij twijfel altijd contact op met je kno-arts. Vooral als je wond rood of pijnlijk is en je koorts hebt of als er bijvoorbeeld bloed en/of pus uit de wond en/of oor komt.

Complicaties

Er kunnen zich na de operatie tijdelijk complicaties voor doen – wat zeer zelden voorkomt -, maar de risico’s zijn minimaal. De chirurg is hiervoor opgeleid en de technieken gaan steeds vooruit. Mogelijke complicaties zijn:

  • aangezichtszenuw is geraakt, waardoor een doof gevoel aan het gelaat voorkomt
  • smaak- en/of geurverlies
  • last van het evenwicht
  • misselijkheid
  • tinnitus (oorsuizen)

In enkele gevallen kan er een kleine ontsteking ontstaan bij de operatiewond, hetgeen goed behandelbaar is met antibiotica. Maar deze en de rest van de complicaties zijn meestal van tijdelijke aard en zeer zelden blijvend. Bel bij twijfel de kno-arts!

Aangesloten

Als je lichamelijk herstel van de operatie volgens plan verloopt, is het na enkele weken dan zo ver: dan wordt je CI aangesloten en kan je voor het eerst het horen met een implantaat meemaken. Voor velen een emotioneel moment!

Niet doen! Download onze ziekenhuisbrochure

MRI-scan laten maken met een CI?

Stel deze hier!

Heb je een vraag?
Filmpje van een CI operatie