Wie helpt mij verder?

Voor wie zich oriënteert op een CI, zich voor de selectie heeft aangemeld of al een CI heeft kan terecht bij diverse partijen. Zij weten van de hoed en de rand en helpen je verder. Hier lees  je wie je waarbij verder kan helpen.

Informeren en vragen stellen

 • DeStichting Hoormij-commissie CI biedt u de informatie die u nodig heeft via deze website, folders en regionale informatiebijeenkomsten.
 • De commissie werkt nauw samen met andere belangenorganisaties van doven en slechthorenden in OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie). Samen met hen organiseert de commissie contactbijeenkomsten, behartigen de belangen van CI-gebruikers en onderhoudt internationale contacten.
 • OPCI beheert het CI-forum, waar mensen met een CI wisselen kennis en ervaringen uitwisselen en met elkaar discussiëren over alles wat met een CI te maken heeft.
 • De commissie zet enquêtes uit onder CI-gebruikers. De uitkomsten van de meest recente enquête gebruikt de Commissie CI om de zorg en begeleiding van mensen met een CI nog verder te verbeteren. Dat doet de Commissie via OPCI en het samenwerkingsverband van de Nederlandse CI-teams en het Cochleaire Implantatie Overleg Nederland (CION).
 • De commissie vraagt aandacht voor muziek maken en beluisteren via een CI 

In Nederland zijn er in 8 ziekenhuizen met een CI centrum:

 • AMC Amsterdam CI-Amsterdam
 • VUmc Amsterdam
 • CI team UMCG Groningen
 • CIRCLE (Cochlear Implant Rehabilitation Centre Leiden - Effatha Guyot Groep) Leiden
 • UMC Sint Radboud Cochleaire Implantatie Nijmegen
 • Zorggroep Cochleaire Implantatie UMC Utrecht
 • MUMC CI-Team Zuid-Oost Nederland Maastricht
 • Academisch Ziekenhuis Rotterdam Dijkzigt

Oriënteren op een CI

Wie nadenkt over een CI, heeft mogelijk al een vaste audicien. Hij of zij kan je de eerste uitleg geven en je helpen in je oriëntatie. De kno-arts kan je ook meer vertellen over een CI, daarbij rekening houdend met je medische mogelijkheden. De kno-arts kan je ook doorverwijzen naar de (dichtstbijzijnde) CI-centra.

 

CI-centra

Nederland telt 8 CI-centra (2012). In het CI-centrum kan je een aanvraag indienen voor een CI bij het CI-team. De diverse CI-centra verschillen onderling. Regelt het ene centra je vergoeding, bij het andere centra moet je dat zelf regelen. Word je na operatie bij het ene centra naar huis gestuurd, bij het andere centra blijf je minstens een week intern voor controle.

Het CI-team in de diverse CI-centra bestaat onder andere uit:

Kno-arts (specialisatie: CI)
Deze arts voert ook de operatie uit.

Audioog
De audioloog van het CI-team is verantwoordelijk voor de aansluiting (fitting) van de CI en het juist afstellen van de externe processor van de CI.

Logopedist en oefentherapeut
Zij voeren oefeningen met je uit zodat je de kunst van het (opnieuw) horen en verstaan onder de knie krijgt.

Maatschappelijk werker

Behalve medisch geschikt moet je, om in aanmerking te komen voor een CI, ook geestelijk in staat zijn het CI-traject in te gaan. Een maatschappelijk werker beoordeelt of je thuissituatie een veilige basis vormt en of je goed genoeg in je vel steekt om het intense CI-traject aan te kunnen. Zowel de operatie als het na traject is intens kost erg veel energie.

Oefenbuddy

Opnieuw leren horen met een CI is een leerproces dat veel tijd kan kosten. Hierbij kan je hulp van anderen dan ook goed gebruiken. Bijna alle CI-teams in Nederland raden kersverse CI-dragers dan ook aan om een oefenpartner te zoeken om het spraakverstaan te verbeteren. Iemand die ook bereidt is om mee naar het ziekenhuis te gaan om de oefeningen door te spreken met de betrokken logopedist/co-therapeut. Zo’n oefenpartner kan je eigen partner zijn, maar het mag ook een familielid, vriend of kennis zijn. Als je oefenpartner(s) maar tijd en energie wilt steken in het helpen bij de oefeningen.

Stel deze hier!

Heb je een vraag?