Vergoeding van de CI

Een CI wordt volledig vergoed, als je voldoet aan de criteria om ervoor in aanmerking te komen. Dat laatste wordt besloten door het CI-team dat jou heeft onderzocht. Vergoed worden de CI-apparatuur, de operatie, de nazorg en de revalidatie. In Nederland wordt voor volwassenen één CI vergoed. In omringende landen wordt soms ook een tweede CI vergoed.

Wat kost een CI?

Achter die volledige vergoeding gaat een behoorlijk prijskaartje schuil. De CI-apparatuur zelf kost tussen de €7.000 tot € 10.000. Vandaar dat je doorgaans het advies krijgt om dit apparaat te verzekeren tegen verlies en schade. De kosten van een CI-ingreep zijn, inclusief nazorg en honorarium van specialisten, circa € 65.000,-.

Vergoeding van het cochleair implantaat

  • Gaan de zorgverzekering en het CI-team akkoord met je CI-aanvraag, dan krijg je de eerste CI volledig vergoed van je zorgverzekering.
  • Reden voor volledige vergoeding van de eerste CI is dat een cochleair implantaat in ons land valt onder de medisch specialistische zorg. Hoortoestellen daarentegen vallen onder de hulpmiddelenzorg en daarvoor gelden andere vergoedingsregels.
  • De batterijen van de CI worden niet vergoed, uitzonderingen daargelaten.
  • Doordat de uiteindelijke kosten voor wie een CI overweegt nihil zijn, overwegen veel mensen met een zwaar gehoorverlies een CI te nemen in plaats van een hoortoestel.

Vergoeding voor een tweede CI?

Een tweede CI wordt in Nederland voor volwassenen niet vergoed. Stichting Hoormij maakt zich samen met de andere belangenorganisaties van doven en slechthorenden, verenigd in het Onafhankelijk Platform CI (OPCI), sterk voor meer mogelijkheden om een tweede CI te krijgen. In het buitenland zijn er heel positieve ervaringen met tweezijdige implantatie, omdat het de ruimtelijke oriëntatie sterk verbeterd.