Stichting Hoormij in actie

Voor voorlichting en lotgenotencontact kun je terecht bij Stichting Hoormij. Wij helpen je verder of verwijzen je door. Ondertussen behartigen wij je belangen.

Activiteiten op het gebied van brughoektumor:
  • het organiseren lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten door heel Nederland, o.a. in het kader van de HOORagenda van Stichting Hoormij
  • bieden van voorlichting en informatie over brughoektumor
  • ervaringen verzamelen van mensen met tinnitus vóor mensen met brughoektumor met het project Ervaringskennis
  • verbeteren nazorg van kno-artsen
  • gesprekspartner voor brughoektumor-specialisten in Nederland om de zorg voor mensen met een brughoektumor verder te verbeteren
  • verzamelen en beschikbaar maken van informatie over het aanbod aan hulpmiddelen om te helpen omgaan met (de gevolgen van) een brughoektumor
  • organiseren van een landelijke bewustwordingscampagne rondom evenwicht (Balance Awareness Week)
Meer weten over één van boverstaande activiteiten? Heb je een suggestie voor de Commissie Brughoektumor? Laat het de commissie weten via brughoektumor@stichtinghoormij.nl.
Zo komt Stichting Hoormij nog meer in actie voor jou