Wie helpt mij verder?

Meestal worden mensen met een brughoektumor in een behandelteam (kno-arts, neurochirurg, radioloog en radiotherapeut) besproken. Je kunt voor vragen ook terecht bij de commissie Duizeligheid en Evenwicht.

Gehooruitval

Gehooruitval geeft vooral in het begin problemen, zoals lokaliseren van geluid (richtinghoren) en het luisteren naar gesprekken in een lawaaiige omgeving. De meeste mensen leren hier snel mee omgaan of waren hier al aan gewend. In sommige gevallen kunnen speciale hoortoestellen (CROS-hoortoestel of BAHA-beengeleider, nadere inlichtingen bij KNO-arts of audioloog) een verbetering van het gehoor bewerkstelligen. 

Oorsuizen

Oorsuizen kan door de operatie ontstaan, onveranderd aanwezig blijven of verergeren. Op den duur vermindert de last die men ervan ervaart in veel gevallen. Een afdoende therapie voor oorsuizen is niet voorhanden. Wel zijn er ondersteunende maatregelen mogelijk. Hierin wordt gewoonlijk voorzien in de audiologische centra. Lees meer hierover bij ‘wie helpt mij verder' bij tinnitus.

Aangezichtszenuw

De aangezichtszenuw, die midden in het operatiegebied ligt en vergroeid is met de tumor, kan door het verwijderen van de tumor tijdelijk minder goed werken. Bij uitval van de aangezichtszenuw zijn er echter nog herstelmogelijkheden (ook operatieve) waarmee de gevolgen van de aangezichtsverlamming beperkt kunnen worden.

Evenwichtsklachten

Evenwichtsklachten na een operatie kunnen op den duur verbeteren. In bijna alle gevallen neemt - bij uitval van één evenwichtsorgaan – het andere evenwichtsorgaan de evenwichtsfunctie in de loop van enkele weken of maanden grotendeels over. Dit proces kan door houdings- en bewegingsoefeningen en een actieve manier van leven worden versneld. Bekijk voor meer informatie het overzicht van evenwichtsaandoeningen.

Voorlichting en uitwisselen van ervaringen

Voorlichtingsbijeenkomsten fungeren als mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten; zie ook de speciale NEBRUS Facebookpagina.

Vragen of meer informatie

Neem contact op via brughoektumor@stichtinghoormij.nl

Steun Hoormij∙NVVS
StappenOp de website Bhtinformatie zijn de diverse stappen in het brughoektumorproces overzichtelijk weergegeven. Van diagnose tot behandeling en nazorg. De site is gemaakt voor en door mensen met een brughoektumor.