Wat doen wij voor jou?

Wij komen naar je toe
Wij helpen je kiezen 


Wij brengen je in contact

Doelen van de Commissie Tinnitus & Hyperacusis voor 2018
 • Een themaweek organiseren om aandacht te vragen voor oorsuizen
 • Leidraad voor huisartsen aanbieden aan huisartsen met als doel hen beter te informeren over tinnitus
 • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van tinnitus
Doneer!
Meer activiteiten van de Stichting Hoormij-Commissie:
 • bijhouden van een medicijnwijzer
 • ervaringenkennis verzamelen voor tinnitus
 • verbeteren nazorg van kno-artsen
 • gesprekspartner voor hyperacusis-specialisten
 • meer aandacht voor gehoorschade bij oorlogsveteranen
 • overleg met zorgaanbieders over vergoeding van zorg rond hyperacusis
 • meer aandacht voor lawaaipreventie in het uitgaansleven
 • bieden van informatie over het aanbod aan Tinnitus- Retrainingen in Nederland (TRT) 
 • organiseren jaarlijkse landelijke bewustwordingscampagne Week van het Oorsuizen
 • samenstellen van een overzicht van hulpverleners bij tinnitus en hyperacusis

Meer weten? Neem contact op met de Commissie Tinnitus en Hyperacusis via tinnitus@stichtinghoormij.nl.  

Ontvang onze nieuwsbrief