Antwoord op veel van je vragen over tinnitus

Stichting Hoormij heeft verschillende professionals en ervaringsdeskundigen geïnterviewd over tinnitus. Antwoord op de meest gestelde vragen vind je hier.


Wij komen naar je toe
Wij helpen je kiezen 


Wij brengen je in contact

Doelen van de Commissie Tinnitus & Hyperacusis voor 2018
 • Een themaweek organiseren om aandacht te vragen voor oorsuizen
 • Leidraad voor huisartsen aanbieden aan huisartsen met als doel hen beter te informeren over tinnitus
 • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van tinnitus
Doneer!
Meer activiteiten van de Stichting Hoormij-Commissie:
 • bijhouden van een medicijnwijzer
 • ervaringenkennis verzamelen voor tinnitus
 • verbeteren nazorg van kno-artsen
 • gesprekspartner voor hyperacusis-specialisten
 • meer aandacht voor gehoorschade bij oorlogsveteranen
 • overleg met zorgaanbieders over vergoeding van zorg rond hyperacusis
 • meer aandacht voor lawaaipreventie in het uitgaansleven
 • bieden van informatie over het aanbod aan Tinnitus- Retrainingen in Nederland (TRT) 
 • organiseren jaarlijkse landelijke bewustwordingscampagne Week van het Oorsuizen
 • samenstellen van een overzicht van hulpverleners bij tinnitus en hyperacusis

Meer weten? Neem contact op met de Commissie Tinnitus en Hyperacusis via tinnitus@stichtinghoormij.nl.  

Ontvang onze nieuwsbrief