Wat doen wij voor jouw kind?

Stichting Hoormij helpt ouders van kinderen met TOS verder. Met informatie, betrokkenheid en onze ervaringsdeskundigheid bieden we een houvast.

Informatiedag

Stichting Hoormij organiseert elk jaar in november een Informatiedag met boeiende lezingen en workshops en een aantrekkelijk kinderprogramma. Een dag speciaal voor ouders van kinderen met TOS en voor ouders van slechthorende kinderen. Van heel jonge kinderen tot tieners. Een dag ook speciaal voor jongeren met TOS en slechthorende jongeren. Ook professionals die werkzaam zijn in de zorg en het onderwijs aan SH- en TOS-kinderen zijn van harte welkom. Kijk in de agenda voor de specifieke datum, aanmelden en meer.

Passend onderwijs

We houden nadrukkelijk vinger aan de pols bij de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs. We leveren inbreng aan politiek en beleidsmakers en komen op voor de belangen van ouders. Lees hier meer.

Onderzoeken en projecten

In diverse onderzoeken naar de ontwikkeling bij kinderen met TOS participeert Stichting Hoormij in de begeleidingscommissies. Daarnaast neemt Stichting Hoormij deel aan of biedt ondersteuning bij diverse projecten voor kinderen met TOS. Lees hier meer.

 
Zo komt Stichting Hoormij nog meer in actie voor jou
Onze commissies