Spraaksaam

Jongeren met TOS hebben zich georganiseerd in Spraaksaam. Deze vereniging is er voor en door jongeren van 12 tot 30 jaar. De jongeren willen met hun activiteiten meer bekendheid geven aan wat het betekent een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Jongeren van Spraaksaam geven graag een gastles of een presentatie om over hun ervaringen te vertellen aan ouders, aan hulpverleners en andere geïnteresseerden. Zij organiseren landelijke en regionale activiteiten om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Maar natuurlijk ook voor de gezelligheid, om samen plezier te hebben en om vriendschappen te sluiten.
Meer informatie op www.spraaksaam.com.  
 
 
SpraakSaam The Movie