Leven met TOS

Het leren van taal is een bijzonder proces en essentieel voor participatie en het ontwikkelen van je identiteit. Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is niet meteen duidelijk wat de aard en ernst van de problematiek is. Ouders en familie kunnen vaak niet begrijpen waarom hun kind niet gaat praten, terwijl het goed hoort en ook niet dom is.

Gevolgen van TOS

Als je je niet goed kunt uiten via taal en ook je gevoelens niet onder woorden kunt brengen dan heeft dat grote gevolgen. Misverstanden zijn snel geboren. Een kind met TOS voelt zich onbegrepen en ook niet goed gewaardeerd. Hierdoor kunnen eenzaamheid en psychische problemen ontstaan. Vroege hulp is dus noodzakelijk.

Wie helpt mij?

Bij twijfel over de diagnose is het van belang om snel een diagnostisch onderzoek te laten uitvoeren. Dan kan bij elk audiologisch centrum gebeuren. Als er inderdaad TOS wordt vastgesteld dan zijn er speciale mogelijkheden voor hulpverlening en voor ondersteuning op school.

Uitwisselen van ervaringen

Ondertussen spelen gevoelens bij ouders ook een rol. Misschien merk je dat je vaker moe bent of moeite hebt om het te accepteren. Ook heb je misschien praktische vragen en persoonlijke kwesties waar de hulpverleners niet direct raad mee weten. Andere ouders van kinderen met TOS kunnen veel voor je betekenen. Via Stichting Hoormij kun je online in contact komen met die andere ouders, bijvoorbeeld via ons forum.

 
Kijk in onze vraagbaak voor meer info over TOS