Onze visie en missie

Stichting Hoormij heeft als doel de behartiging van de individuele en collectieve belangen en de bevordering van het welzijn van mensen met gehooraandoeningen en taalontwikkelingsstoornissen, alsmede van hun familie en mantelzorgers.

Stichting Hoormij is er voor:

• Slechthorenden van 0-100+, voor ouders van slechthorende kinderen en voor slechthorende jongeren.
• Mensen met oorsuizen (tinnitus)
• Mensen die overgevoelig zijn voor geluid (hyperacusis)
• Mensen die de ziekte van Ménière hebben
• Mensen die een brughoektumor hebben
• Mensen met een cochleair implantaat (CI)
• Kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en hun ouders.

Onze missie

Stichting Hoormij vindt dat iedereen het recht heeft om mee te doen in de maatschappij. Ook mensen bij wie het gehoor of het spreken voor problemen zorgt. Iedereen met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis moet zo goed mogelijk kunnen functioneren in een omgeving met horende en communicatief vaardige medemensen.
Is het meedraaien in de maatschappij door een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis (tijdelijk) niet haalbaar, dan streeft Stichting Hoormij naar erkenning door partners, familie, ouders, vrienden, werkgevers en andere betrokkenen.


Sta je achter deze visie en missie en wil je er aan bijdragen? Doe een donatie of zet je in voor Stichting Hoormij.

Speerpunten Stichting Hoormij 2015

Het jaar 2015 is een overgangsjaar; van NVVS, FOSS en SH-Jong naar Stichting Hoormij. We gaan zoveel mogelijk verder op de wegen die de drie organisaties zijn ingeslagen. Langzaam zullenl die wegen overgaan in nieuwe wegen, onder de vlag van Stichting Hoormij.

Speerpunten zullen zijn:
• Doorgaan met het behartigen van de belangen van iedereen met een gehooraandoening én jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
• Opstarten van nieuwe activiteiten en nieuwe projecten, o.a. in samenwerking met andere organisaties (Lees hier meer over de projecten van het Platform Doof-SH-TOS)
• Blijven bijdragen aan goede voorlichting voor mensen met een gehooraandoening, onder andere via publicaties in de media, onze informatiebijeenkomsten, een magazine, websites, nieuwsbrief en social media
• Ons blijven inzetten op het gebied van belangenbehartiging, o.a. vergoeding en protocol hoorhulpmiddelen, passend onderwijs voor slechthorende en TOS-leerlingen, en goede hulpverlening voor mensen met tinnitus en hyperacusis.
• Stevige samenwerking houden met alle slechthorenden- en dovenorganisaties, onder andere voor de belangenbehartiging rond ondertiteling, toegankelijkheid van de maatschappij, tolkvoorzieningen, zorgoverheveling naar gemeentes en ‘total conversation’-bereikbaarheid van instanties en 112.
Samen staan we sterker!

Lees hier meer over onze plannen en activiteiten en bekijk hier onze projecten.

Wat doen wij voor jou?Dit zijn onze kerntaken
Wat heeft Stichting Hoormij bereikt?Binnenkort lees je hier ons eerste jaarverslag!