Thema Toegankelijkheid: een toegankelijke samenleving voor doven en slechthorenden

De openbare ruimte toegankelijker maken voor mensen met een gehooraandoening, dat is het doel van Stichting Hoormij. Stichting Hoormij richt zich, soms in samenwerking met de overige belangenorganisaties, specifiek op:

•    Meer voorzieningen voor slechthorenden in openbare gebouwen.
Onder andere de werkgroep Toegankelijkheid houdt zich hiermee bezig. Neem ook eens een kijkje op onze website www.hoorwijzer.nl. Bij Zoek & Kies kun je kijken welke openbare gebouwen voorzieningen voor slechthorenden hebben, of deze voorzieningen door Stichting Hoormij/NVVS gekeurd zijn (en zo ja met welk label) en kun je zelf je ervaringen toevoegen.

•    Meer en betere ondertiteling (SOAP!).  --> Samen Sterk
SOAP! staat voor Samenwerkingsverband Ondertitel Alle Programma’s! In SOAP! werkt Stichting Hoormij samen met alle doven- en slechthorendenorganisaties. SOAP! staat op de bres voor meer en betere ondertiteling van tv-programma’s. De NVVS is woordvoerder van dit project. Dankzij de intensieve lobby van SOAP! is de ondertiteling van tv-programma’s sinds 1januari 2008 bij wet verplicht. Bekijk de SOAP-website voor meer informatie en een database van ondertitelde dvd’s.

•    Goede bereikbaarheid telecommunicatie en eerste hulpdiensten (SIGNAAL).  --> Samen Sterk
SIGNAAL is een prject van de gezamenlijke belangenorganisaties. Taken zijn o.a.het monitoren van en informeren over de ontwikkelingen rondom invoering nieuwe telefoonbemiddelingsdienst, inzetten voor goede bereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden. Bekijk de SIGNAAL-website voor meer informatie en onder andere een overzicht van de manieren waarop doven en slechthorenden momenteel 112 kunnen bereiken.

•    Goede tolkvoorzieningen in tijden van veranderende regelgeving (WMO). --> Samen Sterk
De belangenorganisaties werken samen om o.a. informatiemateriaal te ontwikkelen voor gemeenten en Wmo-raden over dedoelgroep doven en slechthorenden en doven en slechthorenden te informeren over de veranderingen.

•    Betere kwaliteit van teletolkdiensten (KTT). Project van Dovenschap, FODOK, Stichting Hoormij, JongerenCommissie en Stichting Plotsdoven.

Zie de KTT-website voor meer informatie en het gebruikerspanel.


Nieuws over toegankelijkheid