Thema Meetellen op school en opleiding

FODOK zet zich zich in voor het welzijn van slechthorende en dove kinderen en voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. En hun ouders uiteraard.

Meer info: FODOK


Dit doet Stichting Hoormij voor ouders
Wie helpt jouw slechthorende kind verder? Lees hier meer
Heeft je kind TOS? Lees hier meer