Thema Meetellen op school en opleiding

Stichting Hoormij zet zich, samen met de overige belangenorganisaties, ook in voor het welzijn van slechthorende en dove kinderen. Dit doen wij onder andere met de volgende projecten:

•    Empowerment van slechthorende en dove kinderen in regulier onderwijs (Erbij horen!). Project van FODOK, en Stichting Hoormij. Lees meer op de pagina van het project (Erbij horen!)

•    Goed onderwijs voor slechthorende en dove kinderen. --> Samen Sterk
Onder andere informeren over en monitoren van veranderingen rond cluster 2 speciaal onderwijs en ambulante begeleiding (Passend Onderwijs).


Dit doet Stichting Hoormij voor ouders
Wie helpt jouw slechthorende kind verder? Lees hier meer
Heeft je kind TOS? Lees hier meer