Meedoen op het werk

Stichting Hoormij/NVVS vindt het belangrijk dat mensen met welke hooraandoening dan ook mee kunnen doen op het werk. Een hooraandoening kost vaak extra energie vanwege de luisterinspanning en benodigde concentratie daarvoor. Hulpmiddelen kunnen daarbij helpen, maar soms is er meer nodig. Ook begrip en maatregelen op de werkvloer zelf en bij de werkgever zijn belangrijk, onder andere op het gebied van gehoorbescherming om gehoorschade te voorkomen.
  • Aandacht voor tinnitus (oorsuizen) bij Defensie.

De Stichting Hoormij Commissie Tinnitus & Hyperacusis zet zich er voor in om onder andere oorsuizen op de agenda te zetten bij Defensie en de vakbonden voor personeel van Defensie. Dit om maatregelen te nemen op het gebied van preventie én voor betere begeleiding en nazorg voor veteranen met gehoorschade. In samenwerking met de vakbonden verschijnen er regelmatig publicaties over oorsuizen op de website en in het magazine van de vakbond. Ook is er inmiddels binnen Defensie een werkgroep geformeerd die zich bezighoudt met gehooronderzoek.
  • Slechthorende en dove jongeren stappen laten zetten op weg naar werk (Grow2work).
Meer informatie: Grow2work.