Thema Goede zorg

NVVS vindt het belangrijk om op te komen voor goede zorg voor doven en slechthorenden. Dit gaat zowel om goede hoorzorg (hulpmiddelen) als bijvoorbeeld (na)zorg bij cochleaire implantaite en zorg voor meervoudig gehandicapten met een auditieve beperking. Rond dit thema werken we veel samen met de overige belangenorganisaties.

•    Ervaringen uitwisselen
O.a. via sessies en via vragenlijsten op Hoorwijzer.nl om van elkaar te leren en voor belangenbehartiging.

•    Goede hulpmiddelenzorg. --> Samen Sterk
O.a.vanuit cliëntperspectief bijdragen aan een betere kwaliteit van verstrekking van audiologische hulpmiddelen, de collectieve en individuele positie van gebruikers van audiologische hulpmiddelen versterken.

•    Goede zorg voor CI-dragers. --> Samen Sterk
Namens de belangenorganisaties is OPCI (Onafhankelijk Platform CI) actief op dit gebied. Speerpunten zijn verbeteren kwaliteit van zorg rondom CI en in kaart brengen kwaliteitsaspecten. Lees meer op de site van OPCI

•    Goede zorg voor meervoudig gehandicapten en invulling van WMO. --> Samen Sterk
In nauwe samenspraak met ouders kwaliteitscriteria ontwikkelen voor de zorg aan meervoudig gehandicapte doven


Nieuws over zorg

Bekijk ons stappenplan voor de aanschaf van een hoortoestel

Een nieuw hoortoestel, hoe werkt 't?