Goede zorg

Stichting Hoormij/NVVS vindt het belangrijk om op te komen voor goede zorg voor slechthorenden en doven. Dit gaat zowel om goede hoorzorg (hulpmiddelen) als bijvoorbeeld (na)zorg bij cochleaire implantatie en zorg voor meervoudig gehandicapten met een auditieve beperking. Rond dit thema werken we veel samen met de overige belangenorganisaties.

  • Ervaringen uitwisselen
  1. Kijk op Hoorwijzer om van elkaar te leren en voor belangenbehartiging.
  2. En Ervaringrijk
  • Goede hulpmiddelenzorg

Vanuit cliëntperspectief bijdragen aan een betere kwaliteit van verstrekking van audiologische hulpmiddelen, de collectieve en individuele positie van gebruikers van audiologische hulpmiddelen versterken.

  • Goede zorg voor CI-dragers

Namens de belangenorganisaties is OPCI (Onafhankelijk Platform CI) actief op dit gebied. Speerpunten zijn verbeteren kwaliteit van zorg rondom CI en in kaart brengen kwaliteitsaspecten. Lees meer op de site van OPCI.  

  • Goede zorg voor meervoudig gehandicapten en invulling van WMO

In nauwe samenspraak met ouders kwaliteitscriteria ontwikkelen voor de zorg aan meervoudig gehandicapte doven