Ervaringskennis: deel jouw tips met Stichting Hoormij!

Met het project Ervaringskennis legt Stichting Hoormij tips van mensen met een hooraandoening op een systematische wijze vast. Heb je bruikbare tips die je graag beschikbaar wilt stellen voor lotgenoten? Laat ze ons weten of kom naar een van onze groepsbijeenkomsten!

In kaart brengen en vastleggen

Stichting Hoormij organiseert een reeks groepssessies waarin mensen met verschillende hooraandoeningen (zoals slechthorendheid, oorsuizen en de ziekte van Ménière) hun ervaringen delen. Het zijn kleine gespreksgroepen (max. 10 personen), zodat je je snel op je gemak kunt voelen en de communicatie optimaal kan plaatsvinden.

Altijd tips en adviezen beschikbaar!

De tips die tijdens de sessies worden uitgewisseld, bundelen wij, zodat deze ervaringsdeskundigheid in de toekomst kan dienen als een belangrijke kennisbron voor mensen met een hoorprobleem. Zie de tiplijsten die wij voor onze leden beschikbaar stellen in deze site. Zo heb je altijd toegang tot de meest waardevolle adviezen, tips en trucs voor het dagelijks leven met jouw hooraandoening. Ook als er even geen ervaringsdeskundige paraat staat om je tips, perspectief en bemoediging te bieden.

Wat is de bedoeling?

De groepssessies vinden doorgaans plaats op een centrale plek in Nederland, met name op het landelijk bureau van HOORMIJ in Houten. De sessies vinden zowel overdag als 's avonds plaats, soms ook in het weekend. Een sessie duurt ongeveer 2 uur, voor koffie en thee wordt gezorgd.

Bijdragen aan de kennisdatabank

Als je deelneemt aan de sessies, dan draag je bij aan een waardevolle kennisdatabank (Ervaringrijk.nl) waaruit lotgenoten naar behoefte tips en advies kunnen halen. Met als bijkomend voordeel dat je tijdens de sessie zelf ook nieuwe inzichten én contacten kunt opdoen.

Meedoen?

Wil je je ervaringen en tips delen? Of heb je vragen over het project Ervaringskennis? Stuur dan een e-mail naar  ervaringrijk.algemeen@stichtinghoormij.nl. Wanneer je deelneemt aan een sessie, dan worden de reiskosten vergoed. Tijdens alle sessies is een schrijftolk aanwezig!

  

Meedoen? Kijk snel!

Nieuwe ervaringsbijeenkomsten!