Thema Bekendheid en begrip

Stichting Hoormij wil meer mensen laten ervaren wat het is om te leven met een hooraandoening, zodat er begrip ontstaat. Dit kunnen we doen met ervaringsverhalen, video's en bijvoorbeeld een speciale bewustwordingsweek of themadag rondom een aandoening. 

● Week van het Oorsuizen
In 2015 organiseerde Stichting Hoormij voor het eerst de Week van het Oorsuizen. Het thema van deze publiekscampagne was ‘Oorsuizen: er is hulp’. Door middel van publicaties in de media, een informatiebijeenkomst, een informatieve video en diverse artikelen met tips en ervaringsverhalen zorgden we voor meer bekendheid en begrip rondom oorsuizen.
In 2016 volgde er een succesvolle tweede themaweek rondom oorzaken en preventie.
Zie www.weekvanhetoorsuizen.nl voor meer informatie.