Commissie SpraakSaam

SpraakSaam is de organisatie van jongeren (12-30 jaar) met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). SpraakSaam heeft zich met ingang van 2016 aangesloten als Commissie van Stichting Hoormij.

Wat doet de Commissie SpraakSaam?

  • Jaarlijks een landelijke bijeenkomst
  • Regio-bijeenkomsten (4 regio’s met jaarlijks elk 3 zaterdagbijeenkomsten)
  • Jaarlijks zomerkamp (3-daags)
  • Voorlichting over TOS geven, onder andere op cluster 2-scholen
  • Publiciteit geven over TOS via de website www.spraaksaam.com, Facebook en Twitter.

De Commissie SpraakSaam is bereikbaar via info.spraaksaam@gmail.com.


Nieuws voor jongeren met TOS
SpraakSaam The Movie