Commissie Ménière

De Commissie Ménière behartigt de belangen van mensen met de ziekte van Ménière. Ook helpt de commissie mensen met Ménière met voorlichting en lotgenotencontact.

Wat doet de Commissie Ménière?

  • Verzamelt, ontwikkelt en verspreidt informatie- en voorlichtingsmateriaal over de ziekte van Ménière
  • Verzorgt informatiebijeenkomsten in binnen- en buitenland, o.a. in het kader van de HOORagenda
  • Biedt mensen met Ménière verschillende mogelijkheden elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Via het internetforum Ménière, via Ménière-contactpersonen en door ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren waar mensen met Ménière en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen
  • Onderhoudt relaties met personen en organisaties in binnen- en buitenland die zich met de ziekte bezighouden
  • Voerde in samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek uit naar de gevolgen van de ziekte van Ménière voor patiënten en hun partners. Veel patiënten met de ziekte van Ménière gaven gehoor aan de oproep van de Commissie Ménière om deel te nemen aan dit onderzoek naar bepaalde aspecten van de ziekte. Verschillende afstudeerscripties zijn op dit onderzoek gebaseerd. Wij gebruiken de resultaten van dit onderzoek om de belangen van mensen met de ziekte van Ménière nog beter te behartigen

De Commissie Ménière is bereikbaar via meniere@stichtinghoormij.nl.  Wij geven u informatie en wisselen graag ervaringen met u uit over de ziekte van Ménière.

Nieuws