Stichting Hoormij in actie

Voor voorlichting en lotgenotencontact over tinnitus (oorsuizen) kun je terecht bij de Stichting Hoormij-Commissie Tinnitus & Hyperacusis. De commissieleden helpen je verder of verwijzen je door. Ondertussen behartigt de commissie jouw belangen.

Activiteiten op het gebied van tinnitus:

 • het organiseren lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten door heel Nederland, o.a. in het kader van de HOORagenda van Stichting Hoormij
 • bieden van voorlichting en informatie over tinnitus en hyperacusis
 • beheren van een forum over tinnitus en hyperacusis. Hier kun je met lotgenoten communiceren en discussiëren over tinnitus, hyperacusis en aanverwante onderwerpen
 • het bijhouden van een medicijnwijzer (over o.a. bijwerking oorsuizen)
 • ervaringen verzamelen van mensen met tinnitus vóor mensen met tinnitus met het project Ervaringskennis 
 • verbeteren nazorg van kno-artsen
 • gesprekspartner voor hyperacusis-specialisten in Nederland om de zorg voor mensen met hyperacusis verder te verbeteren
 • meer aandacht voor gehoorschade bij oorlogsveteranen
 • overleg met zorgaanbieders over de vergoeding van zorg rond hyperacusis
 • meer aandacht voor lawaaipreventie in het uitgaansleven
 • verzamelen en beschikbaar maken van informatie over het bestaande aanbod aan Tinnitus- Retrainingen in Nederland (TRT) die als doel hebben beter met hyperacusis te leren omgaan
 • organiseren van een landelijke bewustwordingscampagne rondom oorsuizen (Week van het Oorsuizen)
 • samenstellen van een overzicht van hulpverleners bij tinnitus en hyperacusis

Meer weten over één van boverstaande activiteiten? Heb je een suggestie voor de Commissie Tinnitus en Hyperacusis? Laat het de commissie weten via tinnitus@stichtinghoormij.nl.  

Zo komt Stichting Hoormij nog meer in actie voor jou
Doelen van de commissie voor 2016
 • Een themaweek organiseren om aandacht te vragen voor oorsuizen
 • Met hulpverleningsinstanties werken aan verbetering van het hulpverleningstraject
 • Oorsuizen bij veteranen en militairen onder de aandacht brengen

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte