Wat doen wij voor jou?

Naast de vaste activiteiten op het gebied van voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging voert Stichting Hoormij verschillende projecten uit, al dan niet met steun van externe fondsen, sponsoring of donaties. De projecten, al dan niet uitgevoerd in samenwerking met de overige belangenorganisaties, sluiten aan bij zes thema's.

Bekendheid en begrip

•    Meer mensen laten ervaren wat het is om te leven met een hooraandoening zodat er begrip ontstaat.

Toegankelijkheid

•    Meer voorzieningen voor slechthorenden in openbare gebouwen.
•    Meer en betere ondertiteling (SOAP!).  --> Platform Doof-SH-TOS
•    Goede bereikbaarheid telecommunicatie en eerste hulpdiensten (SIGNAAL).  --> Platform Doof-SH-TOS
•    Goede tolkvoorzieningen in tijden van veranderende regelgeving (WMO). --> Platform Doof-SH-TOS
•    Betere kwaliteit van teletolkdiensten (KTT). Project van Dovenschap, FODOK, Stichting Hoormij, Nederlandse Dove Jongeren en Stichting Plotsdoven.

Meetellen op school en opleiding

•    Empowerment van slechthorende en dove kinderen in regulier onderwijs (Erbij horen!). Project van FODOK en Stichting Hoormij
•    Goed onderwijs voor slechthorende en dove kinderen. --> Platform Doof-SH-TOS

Meedoen op het werk

•    Aandacht voor tinnitus bij Defensie.
•    Tips & trucs voor slechthorende werknemers. (Brood op de plank. Eigenbereid!)
•    Slechthorende en dove jongeren stappen laten zetten op weg naar werk (Grow2work). Project van Dovenschap, FODOK,  Stichting Hoormij, Nederlandse Dove Jongeren en Stichting Plotsdoven.

Goede zorg

•    Ervaringen uitwisselen via sessies en via vragenlijsten op Hoorwijzer.nl om van elkaar te leren en voor belangenbehartiging.
•    Goede hulpmiddelenzorg. --> Platform Doof-SH-TOS
•    Goede zorg voor CI-dragers. --> Platform Doof-SH-TOS
•    Goede zorg voor meervoudig gehandicapten en invulling van WMO. --> Platform Doof-SH-TOS

Ervaringskennis

Daarnaast voert Stichting Hoormij het project Ervaringskennis uit. Daarmee leggen we tips en ervaringen van mensen met een hooraandoening op systematische wijze vast, met als doel de verzamelde ervaringskennis weer voor anderen toegankelijk te maken.

Regionale activiteiten

Stichting Hoormij / NVVS anticipeert op de ontwikkeling van een afnemend aantal afdelingen binnen de NVVS, een situatie die al een paar jaar speelt. Hierdoor vinden er in sommige regio’s te weinig Stichting Hoormij / NVVS activiteiten plaats. Het project Regionale Activiteiten ondervangt deze ontwikkeling en organiseert vanuit het Landelijk Bureau nu activiteiten voor haar leden en geïnteresseerden in de ontstane afdelingsloze gebieden waar voorheen de afdelingen dat op zich namen. Zo blijft Stichting Hoormij/NVVS landelijk zichtbaar. Voor meer informatie, klik hier!

Wat doen wij voor jou?

Slechthorendheid
Tinnitus
Meniere
Brughoektumor
Hyperacusis
CI
TOS
Nieuws over projecten
Platform Doof-SH-TOS

Stichting Hoormij is niet de enige organisatie die opkomt voor jouw belangen. We werken nauw samen andere doven- en slechthorenden-organisaties, verenigd in het Platform Doof, SH, TOS. Het Platform voert het driejarige project (2013-2015) ‘Samen sterk in de samenleving’ uit. Kortweg: Samen Sterk. Lees hier meer.

Ontvang onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte

Ga naar de donatiepagina

Draag uw steentje bij en doneer