Federatiepartner SH-Jong

SH-Jong is een non-profit organisatie voor en door slechthorende jongeren, die mondeling met elkaar  kunnen communiceren, eventueel ondersteund door gebaren of een schrijftolk. Het motto van SH-Jong: "Challenge life! Wees niet bescheiden in je ambities! Met slechthorendheid kun je vrijwel elk levensdoel bereiken dat je jezelf stelt. Deel je ervaringen én oplossingen met andere slechthorende jongeren!"

SH-Jong is opgericht in 1973 als SHJO (SlechtHorende Jongeren Organisatie). Op haar hoogtepunt kende de organisatie meer dan 750 leden. SHJO is vervolgens samengevoegd met Jopla, een organisatie voor jongeren met een lichamelijke beperking, in de stichting JOSH!. De samenvoeging zorgde ervoor dat de prioriteiten van de organisatie veranderden. Er werden minder activiteiten georganiseerd. Op het eind was SHJO afdeling Zwolle de enige regionale afdeling die nog over bleef en actiever was dan de moederorganisatie. In 2010 is SHJO veranderd in SH-Jong. De organisatie is toen weer nieuw leven ingeblazen en gegroeid tot de organisatie die zij nu is. Sinds 2015 werkt SH-Jong samen in de federatie Hoormij en bundelt zij haar krachten met FOSS en NVVS.  

Stan van Kesteren, voorzitter SH-Jong:

"De samenwerking in Stichting Hoormij is voor SH-Jong belangrijk, omdat wij willen groeien en daarbij de ervaring van de grote organisaties goed kunnen gebruiken. Ook kunnen we door samenwerking met FOSS meer slechthorende kinderen bereiken. Wij willen er zijn voor iedere slechthorende jongere en dat kan alleen door de krachten te bundelen."

Het bestuur van SH-Jong per 18 juni 2016:

Stan van Kesteren - voorzitter
Ed Weemaes - vice-voorzitter
Penningmeester: vacature
Secretaris: vacature


Contact met het bestuur? Mail of bel met Hetty van Hemme, directiesecretaresse, hetty.vanhemme@stichtinghoormij.nl of 030-261 76 16. 

Bekijk hier recente jaarverslagen en meer.