Commissie Ouder & Kind

De Commissie Ouder & Kind verzorgt de belangenbehartiging, voorlichting en contact voor ouders van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en voor ouders van slechthorende kinderen.

Wat doet de Commissie Ouder & Kind?

- behartigt de belangen van ouders en kinderen;
- brengt ouders bij elkaar;
- verzorgt lezingen en presentaties;
- biedt voorlichting en informatie over kinderen met TOS en over SH-kinderen;
- beheert een forum voor ouders;
- versterkt de positie van ouders ten opzichte van zorg- en onderwijsinstellingen;
- vraagt meer aandacht voor TOS en SH bij kinderen;
- bevordert de maatschappelijke participatie van deze kinderen
- overlegt met instanties over verbeteringen in de zorg en het onderwijs aan kinderen 
  met TOS en aan SH-kinderen;
- verzamelt informatie over het bestaande zorg- en onderwijsaanbod en stelt deze
  informatie beschikbaar;
- participeert in relevante onderzoeken;
- maakt zich sterk voor behoud van gespecialiseerde zorgverlening en 
  gespecialiseerd onderwijs;
- De Commissie Ouder & Kind beschikt over een netwerk van contactpersonen, waar je terecht kunt voor een persoonlijk gesprek. Neem hiervoor contact op met de Commissie Ouder & Kind of met het landelijk bureau van Stichting Hoormij voor een contactpersoon in de regio.

De Commissie Ouder & Kind is bereikbaar via ouders@stichtinghoormij.nl.


Nieuws