Wie helpt mij verder?

Ben je (of iemand in je naaste omgeving) overgevoelig voor geluid? Diverse mensen en organisaties staan voor je klaar met hulp, begeleiding en advies.

Commissie Tinnitus & Hyperacusis

De commissie Tinnitus & Hyperacusis behartigt de belangen van deze mensen. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met:

 • Verstrekken van informatie aan mensen met hyperacusis
 • Voorlichting geven over hyperacusis, bijvoorbeeld middels onze documentaire
 • Beantwoorden van specifieke vragen
 • Je te woord staan via T 030 261 76 16. Hoormij∙NVVS verwijst je door naar een ervaringsdeskundige.
 • Faciliteren van (online) lotgenotencontact en ontmoetingen. Omdat hyperacusis (en tinnitus) door iedereen weer anders wordt ervaren en door de buitenwereld slecht wordt begrepen, hebben veel mensen er behoefte aan om hierover iets te kunnen lezen, met lotgenoten hierover te kunnen praten of schrijven. Dit is de reden dat de Commissie met regionale contactpersonen werkt, samen met plaatselijke afdelingen van Hoormij∙NVVS. De commissieleden zijn bovendien contactpersonen in hun eigen regio.

Voor meer informatie over hyperacusis kun je een bericht sturen via: hyperacusis@stichtinghoormij.nl.

Audiologisch centrum

Audiologische Centra (kortweg AC’s) kunnen je gehoorfunctie onder leiding van een audioloog onderzoeken. Niet alleen wat betreft gehoorrevalidatie, maar ook op sociaal en psychologisch gebied kunnen zij je verder helpen. Wel moet je er rekening mee houden dat de begeleiding per AC kan verschillen. FENAC (Federatie van Nederlandse Audiologische Centra) kan je informeren over een AC bij jou in de buurt.

GGMD

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD heeft ook een speciaal behandelprogramma hyperacusis ontwikkeld. Daar staan gedragstherapeuten, maatschappelijk werkers en professionele hulpverleners voor je klaar met advies. 

Pro Persona de Riethorst

De landelijke GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) instelling Pro Persona afdeling de Riethorst biedt psychologische en psychiatrische hulp aan mensen met een auditieve beperking. Zij hebben een divers aanbod van mogelijke therapieën, zowel individueel, met je eventuele partner of kind(eren) als in een groep. Ook kortdurende opname behoort tot de mogelijkheden. Bij de Riethorst is 25 % van de professionals zelf doof of slechthorend.

Literatuur

Er zijn diverse boeken welke veel informatie verschaffen over hyperacusis. Enkele daarvan zijn:

 • Dansend in de regen - Annabel Stehli
 • De sloper van het slakkenhuis - Ward Ruyslinck
 • Ongehoord - Annette Reinboud
 • Oorlog in het hoofd - Michel Follet
 • Overgevoelig voor geluid/
 • Leven met hyperacusis - W van der Kooi - S.I.B.M. Paalman C.J.Sleeboom-van Raaij
 • Eerste hulp bij oorsuizen - Olav Wagenaar
 • 101 vragen over oorsuizen en andere hoorproblemen - Nic van Son

Hoormij∙NVVS heeft onder meer het boek: Hyperacusis, leven met overgevoeligheid voor geluid uitgegeven. In dit boek van ervaringsdeskundige Wijke van der Kooi is te lezen wat Hyperacusis is, informatie over de oorzaak, de samenhang met andere hoorproblemen zoals oorsuizen, hoe ermee om te gaan en veel meer. Het boek bevat verder interviews met mensen die overgevoelig zijn voor geluid, praktische tips en literatuursuggesties. Het boek Hyperacusis, Leven met overgevoeligheid voor geluid (128 pagina`s, ISBN 90 805656 3 6) van Wijke van der Kooij is via Bol.com te bestellen.
Hulpverleners rondom hyperacusis en tinnitus in een handig overzicht. Download het hier!
Hyperacusis en werkIn het rapport ‘Kerncijfers beroepsziekten 2013’ valt te lezen dat tinnitus sinds 2012 kan worden gemeld als beroepsziekte. Onlangs is hiervoor door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten een beroepsziekteregistratierichtlijngepubliceerd, zie: http://www.beroepsziekten.nl/registratierichtlijnen/gehooraandoeningen.

Voor hyperacusis is er (nog) geen registratierichtlijn.

Meer informatie over hooraandoeningen en werk vindt u bij het Expertisecentrum Gehoor & Arbeid.
Kinderen met hyperacusisHyperacusis kan ook voorkomen bij kinderen. Heeft jouw kind hyperacusis? Neem dan eens een kijkje op deze site voor ouders van kinderen die overgevoelig zijn voor geluiden: http://www.vadersenmoeders.nl/voorjou/hyperacusis.htm.