Secretaris voor afdeling Midden-Nederland

Het bestuur van de afdeling Midden-Nederland is op zoek naar een nieuwe secretaris vanwege het aflopen van het bestuurstermijn van de huidige secretaris.

Profiel en kennis

Van de secretaris wordt verwacht dat hij/zij

 • kan samenvatten en notuleren
 • de Nederlandse taal beheerst
 • accuraat is
 • enthousiast is en dit ook uitstraalt
 • contactueel en organisatorisch vaardig is en kan werken in teamverband
 • affiniteit heeft met de onderwerpen die spelen binnen een afdeling.

Taken

De secretaris is verantwoordelijk voor

 • het opstellen van de agenda voor de vergaderingen, in samenwerking met de voorzitter
 • bijwonen van alle vergaderingen en bijeenkomsten van de afdeling
 • het notuleren van vergaderingen en het rondsturen van notulen, besluitenlijst en andere vergaderstukken naar de bestuursleden
 • het inbrengen van ingekomen post in de vergadering
 • het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan en dit rondsturen naar de andere bestuursleden, het landelijk bureau en eventueel naar de leden
 • het maken van een jaarverslag en de rondsturing ervan
 • het bijhouden van een afdelingsarchief
 • het bijhouden van een ledenlijst en het doorsturen van eventuele wijzigingen
 • aanspreekpunt van de afdeling samen met de voorzitter
 • vastleggen van vergader locatie
 • correspondeert met externe partijen (maakt daarbij altijd gebruik van standaard lay-out Stichting Hoormij)

Voor deze functie geldt:

 • hoeft zelf geen hooraandoening te hebben, maar draagt mensen met hoorproblemen een warm hart toe
 • persoonlijke ervaringen ondergeschikt maken aan de informatie die je krijgt tijdens bijvoorbeeld lotgenotencontact (dus de vertaalslag maken van eigen ervaring naar ervaringsdeskundige)
 • de secretaris dient in het gebied van de betreffende afdeling te wonen.

WIl je meer weten over de inhoud van deze specifieke functie stuur dan een e-mail naar middennederland.secretaris@stichtinghoormij.nl
Wil je je aanmelden voor deze functie klik hier voor het inschrijfformulier vrijwilligers.