Penningmeester afdeling Noord-Midden Limburg

Het bestuur van de NVVS, afdeling Noord- Midden Limburg is op zoek naar een penningmeester. Als penningmeester beheer je de financiën van de vereniging. De penningmeester vormt tezamen met de voorzitter en de secretaris de vaste kern van het dagelijks bestuur van een vereniging.

De verantwoordelijkheden van een penningmeester omvatten:

 •  Het beheren van bank en kas van de vereniging.
 •  Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren.
 •  De begroting voorafgaand aan een bepaalde periode of evenement opmaken.
 •  Financiële jaarverslagen maken en presenteren op de ALV.
 •  Jaarlijks een financieel verslag en begroting opstellen voor het hoofdkantoor.
 •  Kascontrole in samenwerking met de kascontrole commissie van de vereniging.

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij

 • de bestuursvergaderingen bijwoont
 • met enthousiasme de afdelings-/commissieactiviteiten ondersteunt
 • de belangen van slechthorenden altijd op de eerste plaats behartigt
 • bereid is zijn/haar handen uit de mouwen te steken
 • contactueel en organisatorisch vaardig is en kan werken in teamverband

Voor alle functies geldt:

 • hoeft zelf geen hooraandoening te hebben, maar draagt mensen met hoorproblemen een warm hart toe
 • indien mogelijk tijdsinspanning aangeven
 • persoonlijke ervaringen ondergeschikt maken aan de informatie die je krijgt tijdens bijvoorbeeld lotgenotencontact (dus de vertaalslag maken van ervaring naar ervaringsdeskundige)

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met noordmiddenlimburg.voorzitter@stichtinghoormij.nl