Lid van de werkgroep Kwaliteit tbv Hoorhulpmiddelenprotocol 2.0

Voor het uitvoeren van Hoorhulpmiddelenprotocol 2.0 is een nieuwe stichting opgericht. Stichting Hoormij is namens deze stichting op zoek naar een lid van de werkgroep Kwaliteit.

Het hoorprotocol heeft als doel om de hoorzorg in Nederland te verbeteren. Dat gebeurt door het meten van de kwaliteit, het analyseren van de data, het versterken van het overleg tussen de partijen: audiciens, KNO, verzekeraars en patiënten. Daarnaast heeft het hoorprotocol als doel om sneller innovatieve producten op de markt te brengen. Dit kan zowel technologisch als procesmatig zijn. Denk aan het garanderen van kwalitatief goede en betaalbare hoorhulpmiddelen en het verbeteren van de vertrekking ervan.

Lid van de werkgroep Kwaliteit

Om effectief te kunnen zijn in de kwaliteitsraad is het noodzakelijk dat je kennis hebt op dit vlak of deze snel kunt verwerven. Vanuit de kwaliteitsraad bescherm je de belangen van de hoorzorgcliënten. Onderhandelingsvaardigheden, vasthoudendheid en gezond verstand zijn hier van belang. De kwaliteitsraad komt ongeveer één keer per maand bij elkaar tijdens kantooruren. Als lid van de werkgroep kwaliteit moet je kennis hebben van kwaliteitsmetingen en ander onderzoek. Je moet hier conclusies uit kunnen trekken en dit goed kunnen verwoorden. Een stevige gesprekspartner die opkomt voor de belangen van onze doelgroep.

Aanmelden of meer informatie

Wil je meer weten over de inhoud van deze specifieke functie stuur een bericht naar jeanette.noordhof@stichtinghoormij.nl.