Lid Raad van Toezicht Hoorhulpmiddelenprotocol 2.0

Voor het uitvoeren van Hoorhulpmiddelenprotocol 2.0 is een nieuwe stichting opgericht. Stichting Hoormij is namens deze stichting op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht.

Het hoorprotocol heeft als doel om de hoorzorg in Nederland te verbeteren. Dat gebeurt door het meten van de kwaliteit, het analyseren van de data, het versterken van het overleg tussen de partijen: audiciens, KNO, verzekeraars en patiënten. Daarnaast heeft het hoorprotocol als doel om sneller innovatieve producten op de markt te brengen. Dit kan zowel technologisch als procesmatig zijn. Denk aan het garanderen van kwalitatief goede en betaalbare hoorhulpmiddelen en het verbeteren van de vertrekking ervan.

Lid Raad van Toezicht

Een lid van de Raad van Toezicht moet ruime bestuurlijke ervaring en kennis hebben op het gebied van kwaliteitsmetingen. Met als doel hier betekenis aan te kunnen geven. Daarnaast is kennis van governance en financiën noodzakelijk. Kennis van het complexe veld van hoorzorg is een pré. De kwaliteitsraad komt ongeveer één keer maand samen tijdens kantooruren.

Aanmelden of meer informatie

Wil je meer weten over de inhoud van deze specifieke functie stuur een bericht naar jeanette.noordhof@stichtinghoormij.nl