Hoormij·NVVS zoekt algemeen bestuurslid

Hoormij·NVVS is een organisatie met ongeveer 4.500 leden en heeft een klein bureau met vijf professionals. Daarnaast zijn meer dan 150 vrijwilligers actief op het terrein van belangenbehartiging, voorlichting en ledenactiviteiten. Het aantal mensen met tinnitus, een gehoor- en evenwichtsaandoening neemt toe, en daarmee ook het belang van ons werk. Vanwege het vertrek van één van de bestuursleden is Hoormij.NVVS op zoek naar een nieuw bestuurslid.


Taken

  • Neemt actief deel aan het bestuur en de bestuursvergaderingen;
  • Bepaalt mede het door het bestuur gevormde beleid;
  • Vertegenwoordigt in voorkomende gevallen de organisatie naar buiten toe.

Gewenste competenties

  • Vanuit opleiding en ervaring in staat om op strategisch en tactisch niveau te opereren en adviseren;
  • Verbondenheid met de doelgroepen van Hoormij·NVVS en de bereidheid om zich in de organisatie te verdiepen;
  • Contactuele en samenwerkende vaardigheden.

Tijdsbesteding

Minimaal deelname aan de maandelijkse bestuursvergadering, de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering en één of twee beleidsmiddagen. Daarnaast is het bestuurslid waar nodig en mogelijk ook sparringpartner van de directeur van de organisatie.

Vrijwilligersvacature

Het bestuurslidmaatschap is op vrijwillige basis en onbetaald; reiskosten worden vergoed.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kan contact kun je contact opnemen met Roelof Eleveld, voorzitter, via Roelof.Eleveld@INHOLLAND.nl, M 06 21 11 55 45 of Wil Verschoor, directeur, wil.verschoor@stichtinghoormij.nl of M 06 30 11 18 31.

Hoormij·NVVS vindt inclusie zeer belangrijk. Vandaar dat vrouwen, mensen met een migratie-achtergrond en vooral ook mensen die zelf een gehoorbeperking hebben van harte welkom zijn om te reflecteren op deze vacature.