Penningmeester patiëntenorganisatie Hoormij·NVVS

Hoormij·NVVS is een patiëntenorganisatie voor mensen met een gehoorbeperking en heeft als doel het behartigen van de belangen van deze doelgroep, het verzorgen van voorlichting en het organiseren van ledenactiviteiten. De organisatie heeft ongeveer 5.000 leden en een klein bureau met professionals. Daarnaast werken meer dan 200 enthousiaste vrijwilligers actief aan het realiseren van de doelstelling van de organisatie. Het aantal mensen met een gehoorbeperking en tinnitus neemt sterk toe en de organisatie heeft ambitieuze plannen om de verschillende doelgroepen te ondersteunen. Daarvoor zijn extra inkomsten nodig.

Doel van de functie:

Penningmeester

Taken:

  • Neemt actief deel aan het bestuur en de bestuursvergaderingen;
  • Bepaalt mede het door het bestuur gevormde beleid;
  • Heeft een controlerende rol wat betreft de financiën van de organisatie (op begroting, kwartaalrapportage en jaarrekening) en een aanjaagrol als het gaat om strategisch financieel beleid;
  • Is sparringpartner voor de directeur van het bureau;
  • Vertegenwoordigt in voorkomende gevallen de organisatie naar buiten toe.

Gevraagde competenties:

  • Vanuit opleiding en ervaring in staat om op strategisch en tactisch niveau te oordelen en te adviseren op financieel gebied;
  • Verbondenheid met de doelgroepen van Hoormij·NVVS en de bereidheid om zich in de organisatie te verdiepen;
  • Contactuele en samenwerkende vaardigheden.

Tijdsbesteding:

Minimaal deelname aan de maandelijkse bestuursvergadering, de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering en een of twee beleidsmiddagen. Daarnaast ook incidenteel contact met het administratiekantoor en de accountant van de organisatie.

Bezoldiging:
Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd; reiskosten worden vergoed.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Roelof Eleveld, voorzitter, Roelof.Eleveld@INHOLLAND.nl, M 06 21 11 55 45 of Wil Verschoor, directeur, wil.verschoor@stichtinghoormij.nl of M 06 30 11 18 31.

Hoormij.NVVS vindt inclusie zeer belangrijk. Vandaar dat vrouwen, mensen met een migratie-achtergrond en vooral ook mensen die zelf een gehoorbeperking hebben van harte welkom zijn om te reflecteren op deze vacature.