Bestuurslid Hoormij·NVVS, specialisme Communicatie, ledenwerving en inkomstenwerving

Hoormij·NVVS is een organisatie met ongeveer 5.000 leden en heeft een klein bureau met professionals. Daarnaast zijn meer dan 200 vrijwilligers actief op het terrein van belangenbehartiging, voorlichting en ledenactiviteiten. Het aantal mensen met tinnitus, een gehoor- en evenwichtsbeperking neemt toe. Maar dit leidt niet tot een toename van het aantal leden of donateurs. Ook is er een ambitie om het dienstenpakket richting de doelgroepen uit te breiden, maar daarvoor zijn extra inkomsten nodig zoals fondsen en subsidies. Die deskundigheid ontbreekt in het huidige Hoormij·NVVS bestuur. 

Doel:

Algemeen bestuurslid met als specialisme Communicatie, ledenwerving en inkomstenwerving

Taken:

  • Neemt actief deel aan het bestuur en de bestuursvergaderingen;
  • Bepaalt mede het door het bestuur gevormde beleid;
  • Neemt een aanjaagrol in het maken en uitvoeren van een plan van aanpak op bovengenoemde terreinen.
  • Is sparringpartner voor de communicatieadviseur en de directeur van het bureau
  • Vertegenwoordigt in voorkomende gevallen de organisatie naar buiten toe

Gevraagde competenties:

  • Vanuit opleiding en ervaring in staat om op strategisch en tactisch niveau te adviseren op het gebied van ledenwerving, fondsenwerving, inkomstenwerving, communicatie en marketing
  • Verbondenheid met de doelgroepen van Hoormij·NVVS en de bereidheid om zich in de organisatie te verdiepen;
  • Contactuele en samenwerkende vaardigheden

Tijdsbesteding:

Minimaal deelname aan de maandelijkse bestuursvergadering, de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering en een of twee beleidsmiddagen. Daarnaast is het bestuurslid vanuit zijn/haar specialisme ook sparring partner van de communicatiemedewerker en de directeur van de organisatie.

Bezoldiging:
Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd; reiskosten worden vergoed.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Roelof Eleveld, voorzitter, Roelof.Eleveld@INHOLLAND.nl, M 06 21 11 55 45 of Wil Verschoor, directeur, wil.verschoor@stichtinghoormij.nl of M 06 30 11 18 31.

Hoormij·NVVS vindt inclusie zeer belangrijk. Vandaar dat vrouwen, mensen met een migratie-achtergrond en vooral ook mensen die zelf een gehoorbeperking hebben van harte welkom zijn om te reflecteren op deze vacature.