Zorgen over financiële ruimte voor tolkvoorziening

De gezamenlijke belangenorganisaties van doven en slechthorenden hebben in een brief aan staatssecretaris Van Rijn hun zorg geuit over de financiële ruimte voor tolkvoorzieningen. Het aantal tolkgebruikers is de laatste jaren flink gestegen maar het ministerie van VWS wil het budget op het huidige niveau houden. Het aantal beschikbare tolkuren kan daardoor in de knel komen, met grote negatieve gevolgen voor doven en slechthorenden die een NGT-, NmG- of schrijftolk gebruiken.
 
In 2011 waren er nog ruim 3300 tolkgebruikers. Dat zijn er dit jaar naar schatting 4200. De kosten voor tolkgebruik nemen daardoor toe en die trend zal zich de volgende jaren voortzetten, schatten de gezamenlijke belangenorganisaties van doven en slechthorenden in. In 2014 is daar naar schatting
€ 9,5 miljoen mee gemoeid. Het is een goede zaak dat steeds meer doven en slechthorenden een tolk gaan inschakelen. Nu heeft het ministerie onlangs gezegd het budget voor tolkvoorzieningen de komende jaren te willen maximaliseren tot € 8 miljoen.
 
In een brief aan staatssecretaris Van Rijn geven de belangenorganisaties aan zich grote zorgen te maken over dit budgetplafond. De tolkvoorziening is voor de meeste doven en slechthorenden een basisvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de zogenoemde Participatiesamenleving, die door het kabinet wordt voorgestaan.

De belangenorganisaties willen meedenken over kostenbeheersing, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van technologische ontwikkelingen. Maar het vasthouden aan een budgetplafond van € 8 miljoen in de komende jaren is een bedreiging voor de participatie van doven en slechthorenden, aldus de boodschap aan staatssecretaris Van Rijn.

Publicatiedatum: 25 juni 2014