Zorgbestuurders en bouwpartijen in gesprek over lawaaibestrijding in ziekenhuizen

Lawaaibestrijding binnen de zorg is beter voor patiënten en zorgverleners en leidt tot besparingen. Dit onderwerp werd onlangs besproken door zorgbestuurders en bouwpartijen tijdens ‘Healing Environments’, georganiseerd door Ecophon en Atelier PRO. NBD (onderdeel van Cobouw) schrijft erover.

Minder lawaai in een ziekenhuis verlaagt de bloeddruk van patiënten, verbetert hun slaap en vermindert kostbare heropnames. Ook draagt het bij tot verminderde pijnsensatie en -medicatie. Bovendien verlaagt het het risico op burnouts onder zorgmedewerkers. Ook is goede spraakverstaanbaarheid essentieel voor de veiligheid: in bijvoorbeeld een operatiekamer én omdat 40% van het werk in de zorg uit verbale communicatie bestaat. Voor slechthorende patiënten en bijvoorbeeld mensen met hyperacusis, is minder lawaai in een ziekenhuis ook alleen maar prettig.
 
Ziekenhuizen steeds rumoeriger
Medische apparatuur, telefoons, ventilatie en mensen veroorzaken lawaai in het ziekenhuis. Ook zijn er veel harde oppervlakken die het geluid weerkaatsen. Onderzoek laat zien dat geluidniveaus in ziekenhuizen over de hele wereld al tientallen jaren stijgen en nu zo hoog zijn dat ze een probleem vormen voor de veiligheid van de patiënt: overdag van 57 naar 72 decibel en ‘s nachts van 42 naar 60 decibel.
 
Akoestiek wordt vaak over het hoofd gezien omdat het niet zichtbaar is, schrijft NBD (Nederlandse Bouw Documentatie) op haar site. Mensen accepteren hoge geluidniveaus in ziekenhuizen en zien deze als onvermijdelijk, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Intussen kan er met simpele akoestische maatregelen veel gedaan worden om een aangenamer, functioneler en economischer ziekenhuis te creëren.
 
Minder geluid: fluistereffect
Ecophon presenteerde onlangs de resultaten van een proef in een ziekenhuisgang en beddenkamers. Die laat zien dat een kleine aanpassing en het vervangen van het metalen plafond ervoor zorgden dat de geluidniveaus met gemiddeld 10dB daalden: dat ervaren mensenoren als een halvering.
 
Niet alleen het lagere geluidsniveau droeg hiertoe bij, maar met name ook het gedrag van de zorgmedewerkers ná de aanpassing. Het is namelijk een bekend fenomeen dat mensen geneigd zijn minder geluid te maken in een stillere omgeving, het zogeheten 'fluistereffect'.

Het lijkt de NVVS goede zaak als bouwpartijen en zorgbestuurders met lawaaibestrijding in ziekenhuizen aan de slag gaan. Een goede akoestieke omgeving met weinig (achtergrond)lawaai maakt het spraakverstaan minder inspannend voor slechthorenden met en zonder hoortoestel. Ook is zo'n omgeving prettiger voor mensen met hyperacusis en tinnitus.

Publicatiedatum: 21 augustus 2014