Zorgbelang Groningen zoekt deelnemers voor groepsgesprek rondom overdracht van zorg

Zorgbelang Groningen zoekt deelnemers voor een groepsgesprek rondom overdracht van zorg. Heb je recente ervaring, zelf of als naaste, met zorg en met de overdracht van patiëntinformatie van de ene zorgverlener naar de andere? Bijvoorbeeld van het ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum of GGz-instelling naar de huisarts, de thuiszorg of het wijkteam? Meld je dan aan en help mee de zorg te verbeteren.

Een groepsgesprek met 8-12 deelnemers duurt  maximaal twee uur. Het gesprek wordt begeleid door Helen Kamphuis, onderzoeker bij de Hanzehogeschool. Zorgbelang Groningen organiseert dit gesprek en zorgt voor de verslaglegging. De resultaten van het groepsgesprek worden, uiteraard anoniem, in een verslag verwerkt en worden meegenomen in het verdere project. Reis- en onkosten worden uiteraard vergoed. 

Met vragen kun je terecht bij Marieke Nanninga: m.nanninga@zorgbelang-groningen.nl of via 050-571 39 99

Kijk hier voor meer informatie. Om mee te doen vul je eerst de vragen op de site in. 
Publicatiedatum: 21 november 2016