Wilt u spraak optimaal verstaan? Laat uw toestel objectief afstellen!

De juiste afstelling van een hoortoestel is voor iedereen anders en hoort met zorg te gebeuren. Het afstellen kan gedaan worden op basis van meetgegevens vlak bij het trommelvlies, of op basis van wat de hoortoesteldrager zelf aangeeft goed of niet goed te horen. Monique Boymans en Wouter Dreschler van het AMC in Amsterdam vergeleken deze twee methodes van fijnafstelling om erachter te komen bij welke methode de hoortoesteldrager uiteindelijk het meest tevreden is. En wat blijkt: hoortoesteldragers hebben meer baat bij een objectieve afstelling met Insertion Gain, dan op basis van wat zij als goed ervaren. Wel is er soms een periode nodig om te wennen aan geluiden die men eerst niet (meer) hoorde.

In het onderzoek Audiologist-driven versus patient-driven fine tuning of hearing instruments van Monique Boymans en Wouter Dreschler, waaraan meerdere audiologische centra en geregistreerde audiciens deelnamen, is een interactieve aanpassing (met videofragmenten) vergeleken met een objectieve aanpassing met behulp van een Insertion Gain-meting (IG) om te kijken welke beter is. Een Insertion Gain-meting is een objectieve meting waarbij er via een klein slangetje vlakbij het trommelvlies gemeten wordt hoeveel het toestel versterkt wanneer er bijvoorbeeld spraak of achtergrondruis wordt aangeboden. Er wordt naar de versterking per frequentie gekeken (toonhoogte).

Voorkeur
In een groep van 74 hoortoesteldragers zijn deze twee methoden van fijnaanpassing (interactief of met Insertion Gain) onderling vergeleken, onder andere door middel van ervaringen tijdens proefperiodes, tests, vragenlijsten en videofragmenten. De resultaten van alle tests, ook van de vragenlijsten en van de videofragmenten, wijzen uit dat de objectieve aanpassing met behulp van de IG significant beter is dan interactieve aanpassing.

Advies
Het is belangrijk om als hoortoesteldrager in ieder geval te vragen om een proefperiode met een instelling die op een objectieve manier is beoordeeld, want hiermee kan worden veiliggesteld dat het spraakverstaan maximaal is. Wanneer u deze instelling niet krijgt aangeboden, weet u ook niet wat u mist en wordt er blijkbaar vooral op comfort gelet.     
Wanneer u als hoortoesteldrager het echt helemaal niet prettig vindt, zal u geen proefperiode willen starten. In dat geval moet het hoortoestel in ieder geval voldoende worden bijgesteld om wel een proefperiode te starten. De versterking kan ook in stappen worden opgebouwd.

Wilt u het complete artikel over dit onderzoek lezen? Download het dan hier (voor leden en donateurs) of word eerst lid.

Publicatiedatum: 17 augustus 2012