Wildgroei van spraakherkenningssoftware

Ontwikkelingen van informatie- en communicatietechnologieën zorgen voor een (wild)groei aan spraakherkenningsoftware. Met deze software is op een smartphone, tablet of computer, met kunstmatige intelligentie, het gesproken woord om te zetten in tekst. Voor slechthorende en dove mensen kan spraakherkenning nuttig zijn. Stichting Hoormij volgt de ontwikkelingen op het gebied van spraakherkenning met veel belangstelling en erkent dat spraakherkenning voordeel kan hebben voor het beter toegankelijk maken van het gesproken woord. 

Tegelijk is het goed om te beseffen dat spraakherkenning geen wondermiddel is. Hoewel door kunstmatige intelligentie de spraakherkenning steeds beter wordt, is de techniek verre van perfect. Hoe zorg je ervoor dat je door de bomen het bos blijft zien?

Houd rekening met de volgende aspecten als het spraakherkenningssoftware betreft:

 • Leestekens zijn vaak niet of niet goed weergegeven, met een onsamenhangende tekst als gevolg.
 • Akoestische signalen, zoals een sirene van een politieauto, intonatie en non-verbale communicatie zoals mimiek en gesticulaties zijn niet omgezet in tekst.
 • Spraakherkenning is afhankelijk van heel veel data. Van de Nederlandse taal zijn weinig data beschikbaar. Het gevolg is dat Nederlandstalige spraakherkenning nog niet zo ver ontwikkeld is.
 • De kwaliteit van de spraakherkenning is erg afhankelijk van de kwaliteit van de microfoon. Een goede microfoon kan bijvoorbeeld omgevingsgeluiden en ruis onderdrukken of reduceren.
 • Spraakherkenningsoftware is te combineren met soloapparatuur. Dat is niet altijd het geval.
 • Spraakherkenning reageert beter op de ene stem dan op een andere.
 • Spraakherkenning is relatief gevoelig voor fouten. Dat kan resulteren in vreemde of zelfs onleesbare tekst.
 • De verschillen tussen aanbieders van spraakherkenning wat betreft bijvoorbeeld gebruiksvriendelijkheid, kosten of geschiktheid voor bepaalde apparaten en/of besturingssystemen kunnen groot zijn.
 • De meerwaarde van spraakherkenning bij telefoneren is nog niet aangetoond. Om te bellen kun je een tekstbemiddelingsdienst inschakelen. Hoe dat werkt, kun je in dit filmpje zien.  
 • Het is belangrijk dat apps voldoen aan (enkele van) de vereisten van de Europese Toegankelijkheidswet. De apps moeten bijvoorbeeld ook geschikt zijn voor gebruik door slechtzienden of blinden of mensen met beperkte spierkracht en/of motorische vaardigheden.
 • Een schrijftolk kan een beter en betrouwbaarder alternatief zijn voor het omzetten van spraak, maar ook intonatie, akoestische signalen en non-verbale communicatie, naar tekst. Ernstig slechthorende  en dove mensen hebben in Nederland recht op een tolkvoorziening, waarvoor zij zelf niet hoeven te betalen. Kijk voor meer informatie over tolken en tolkvoorzieningen op tolkkeuzehulp

Spraakherkenningssoftware wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Relevante links

Hoorwijzer 

Met Hoorwijzer.nl wil Stichting Hoormij onafhankelijke keuze-informatie geven en daaraan ervaringsgegevens toevoegen, zodat bezoekers van de site bewust kunnen kiezen welke hoortest(s) zij willen, naar welke specialist zij gaan, welke hoorhulpmiddelen zij aanschaffen en welke verzekeringen zij afsluiten.  Mede op basis van verkregen informatie van bezoekers, kunnen wij ons beter opstellen als spreekbuis en belangenbehartiger van slechthorenden. 
Publicatiedatum: 30 augustus 2018