Wethouder Heemskerk huldigt Leden van Verdienste NVVS-afdeling IJmond-Noord

Bij de NVVS-afdeling IJmond-Noord was het op 9 oktober 2014 een feestelijke dag. Het NVVS Lidmaatschap van Verdienste werd door de wethouder van Heemskerk, Cees Beentjes, uitgereikt aan Tiny van der Pal - Schoot (voorzitter) en Agatha Koper - Adrichem (bestuurslid). De Heemskerkse Courant bericht over deze feestelijke gebeurtenis.

Tiny van de Pal en Agatha Koper kregen de oorkonde en insigne uitgereikt door de wethouder. De dames ontvingen het ereteken voor het vele bestuurswerk en uitvoerende werk dat zij de afgelopen dertig jaar voor de afdeling verrichtten. Ze leiden bijvoorbeeld samen al sinds 1986 de oefengroep spraakafzien bij de afdeling IJmond-Noord. De NVVS is natuurlijk erg blij met de inzet van beide vrijwilligers en vond dat het Lidmaatschap van Verdienste dan ook op zijn plaats was.

Wethouder Beentjes prees beide dames voor hun grote inzet voor het welzijn van andere mensen en liet zich door hen graag voorlichten over slechthorendheid en de activiteiten van de afdeling.

Lees hier het artikel in de Heemskerkse Courant (doorklikken naar editie 16 oktober, pagina 2).

Publicatiedatum: 21 oktober 2014