Weet u de oorzaak van gehoorverlies bij uw kind?

Heeft uw kind gehoorverlies (aan één of beide oren, meer dan 20 decibel)? Is uw kind ouder dan 3 maanden en jonger dan 22 maanden? Is het hielprikbloed van uw kind niet eerder getest voor de CONCERT studie van het LUMC? Dan kunt u alsnog het hielprikbloed van uw kind kosteloos laten testen op cytomegalovirus (CMV).

Cytomegalovirus
Een aangeboren (in de baarmoeder opgelopen) virusinfectie met CMV kan de oorzaak zijn van gehoorverlies bij uw kind. Een infectie met CMV bij een zwangere vrouw geeft meestal geen klachten. Een kind met aangeboren CMV heeft een risico op gehoorverlies, dat kan toenemen in de loop van de eerste levensjaren.

De CONCERT studie
Met de CONCERT studie wordt onderzocht of vroege behandeling van kinderen met gehoorverlies door aangeboren CMV de verslechtering van het gehoor kan stoppen. Behandeling met een antiviraal medicijn wordt binnen de CONCERT studie aangeboden aan kinderen jonger dan 3 maanden. De uitkomsten worden vergeleken met de uitkomsten van kinderen die niet met een antiviraal medicijn behandeld zijn.  

Voordeel voor u en uw kind
Het weten van de oorzaak van gehoorverlies bij uw kind kan al een grote stap zijn. Daarnaast is het zinvol om het gehoorverlies bij kinderen met aangeboren CMV-infectie te vervolgen, vanwege het risico op verslechtering van het gehoor. Er zijn aan het testen op aangeboren CMV geen risico’s en geen kosten verbonden. Omdat gebruikgemaakt wordt van het hielprikbloed, dat kort na geboorte is afgenomen, hoeft niet opnieuw bloed te worden geprikt. Indien uw kind naast gehoorverlies, aangeboren CMV heeft, kunt u uw kind aan de vervolgonderzoeken van de CONCERT studie laten deelnemen. Dan krijgt uw kind een extra gehooronderzoek en uitgebreid ontwikkelingsonderzoek op de leeftijd van ongeveer 22 maanden (uitloop naar latere leeftijd is mogelijk). Beide onderzoeken kunnen een voordeel opleveren voor de verdere begeleiding van uw kind.

Contact en deelname
De CONCERT studie is een landelijk onderzoek. Het is vanuit de afdelingen Medische Microbiologie, Kindergeneeskunde en het Audiologisch Centrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) opgezet. Het is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van het LUMC. Als u vragen heeft, of u wilt uw kind laten testen op CMV, kunt u contact opnemen met de arts-onderzoeker Fleurtje Schornagel via telefoon: 071-526 5383 (3931), e-mail: f.a.j.schornagel@lumc.nl of de website: www.lumc.nl/concert.

Lees meer in het juninummer van HOREN Magazine.

Publicatiedatum: 17 juni 2014