Week van het Oorsuizen zette aandoening in spotlights: nu verder!

Ruim 1 miljoen mensen hebben een vorm van oorsuizen (tinnitus). Dat aantal neemt de laatste jaren toe, er komen onder andere meer jongeren met oorsuizen bij. Daarom organiseerde Stichting Hoormij (waar de NVVS deel van uitmaakt) van 2-8 februari 2015 voor het eerst de Week van het Oorsuizen. Het thema van deze publiekscampagne was ‘Oorsuizen: er is hulp’. Een broodnodig initiatief, zo bleek uit de enorme belangstelling en vele reacties. Nu moeten we verder!

Behoefte aan informatie
Op vrijdag 6 februari 2015 was er een speciale informatiebijeenkomst in het UMC Groningen. Binnen een paar uur waren de 400 plaatsen hiervoor albezet! Ook andere bijeenkomsten rondom oorsuizen, die de komende weken plaatsvinden, zijn al vol. Kijk op nvvs.nl/hooragendavoor meer bijeenkomsten. Er kwamen bij Stichting Hoormij/NVVS deze weekmeer vragen binnen over oorsuizen dan normaal in een hele maand. Ook werd er massaal gedeeld, geliked en gereageerd op social media (#WeekvhOorsuizen) en wisselden mensen met oorsuizen hier tips en ervaringen uit om elkaar verder te helpen. Enkele reacties:
“Week van het Oorsuizen is hard nodig om meer begrip te kweken. Ik heb het zelf al 4 jaar. Om knettergek van te worden.”
“Wel nodig deze aandacht… Bijna niemand weet/beseft wat het is.”


Uitde grote belangstelling voor de Week van het Oorsuizen blijkt ook de enorme behoefte aan informatie over deze aandoening. Van de bijeenkomst in Groningen zijn nu video-opnames gemaakt. Deze zullen beschikbaar gesteld worden aan NVVS-leden via www.nvvs.nl/tinnitus.

Oorsuizen serieus nemen
Viade informatiebijeenkomst, berichten op de website en social media en via artikelen in kranten en uitzendingen op radio & tv heeft de boodschap “Oorsuizen; er is hulp!” de afgelopen week vele duizenden mensen bereikt. Een enorm succes, met dank aan de inzet van zeer betrokken NVVS-vrijwilligers van de Commissie Tinnitus en Hyperacusis ende afdeling Groningen e.o., het UMCG, GGMD, de KNO-vereniging en iedereen die verder heeft meegewerkt.
Joop Beelen, directeur Stichting Hoormij: “Er bestond veel onbegrip en onwetendheid rondom dezeaandoening, ook bij artsen. Deze eerste Week van het Oorsuizen heeft erabsoluut aan bijgedragen dat oorsuizen als aandoening serieus wordt genomen en dat de hulpverleningsmogelijkheden die er zijn nu beter op dekaart staan. Nu moeten we zorgen dat dit niet weer naar de achtergrond verdwijnt!”

Aandacht blijft nodig!
StichtingHoormij/NVVS organiseert ook in de rest van het jaar informatiebijeenkomsten over oorsuizen door geheel Nederland. Zie hiervoor www.nvvs.nl/hooragenda.
Daarnaastblijft Stichting Hoormij/NVVS werken aan behandelrichtlijnen voor kno-artsen, samen met de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-halsgebied.
In de Week van het Oorsuizen kwamen diverse subthema’s aan bod, zoals wat is tinnitus, ervaringsverhalen, hulpverlening en preventie (jongeren & gehoorschade). Deze themapagina’s en ook onze informatieve video over oorsuizen, blijven beschikbaar op www.nvvs.nl/WeekvhOorsuizen.

Wat ons betreft volgend jaar weer een Week van het Oorsuizen! Doet u dan (weer) mee?!

Publicatiedatum: 09 februari 2015