Week van het Oorsuizen vindt plaats van 4 - 10 februari 2020

Stel je eens voor. Vierentwintig uur per dag herrie in je hoofd. Wat als je altijd een ruis, piep, brom, fluit, suis of een ander geluid hoort? Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken. Het aantal stijgt, vooral onder jongeren. Goede voorlichting en preventie zijn meer dan ooit nodig. Van 4 tot en met 10 februari 2020 organiseert Stichting Hoormij voor de 6e keer de Week van het Oorsuizen.


Te maken hebben met tinnitus kan een strijd zijn. Met jezelf, voor acceptatie. Met mensen in je omgeving, die niet echt door hebben wat je meemaakt. In het gesprek met artsen bij wie je steeds opnieuw moet uitleggen wat de gevolgen zijn van je aandoening. Als de diagnose oorsuizen is gesteld, krijg je van de arts vaak te horen dat je er maar mee moeten leren leven. Er is immers medisch gezien niets aan te doen. Stichting Hoormij biedt handvatten om te leren omgaan met de klachten. Bekijk de voorlichtingsfilmpjes eens.


Leg uit wat je hoort 


Begrip uit je omgeving is belangrijk. Hoe leg je uit aan anderen hoe belastend het is? Maak bijvoorbeeld gebruik van de geluidsfile ‘Tinnitus geen gehoor’. Hierop staan ruim 150 tinnitusgeluiden. 

Medische informatie

De Patiëntentool biedt informatie over de kno-richtlijn tinnitus in voor leken duidelijke taal. Ook voor huisartsen, waar de meeste mensen met tinnitus het eerst terechtkomen, heeft Stichting Hoormij een leidraad ontwikkeld. Deze is gratis te downloaden.


Informatiebijeenkomsten

Van 4 tot en met 10 februari 2020 vinden er diverse activiteiten plaats. Houd de agenda in de gaten voor meer informatie.


Initiatief uit Groot-Brittannië

Inspiratie voor het initiatief van de Week van het Oorsuizen was de Tinnitus Week die elk jaar in Groot-Brittannië plaats vindt. Een week waarin alle ogen op tinnitus worden richten om mensen bekend te maken met het bestaan van tinnitus en om donateurs te werven. Het is Stichting Hoormij met de Week van het Oorsuizen gelukt hier een Nederlandse variant op te maken.


Steun Stichting Hoormij

De Commissie Tinnitus & Hyperacusis van de stichting zet zich in om kennis te bundelen en brengt ervaringsdeskundigen samen. Doel: betere en snellere diagnostiek en behandeling, en lotgenotencontact voor mensen met deze, ook bij medische professionals, aandoening. Met jouw steun kunnen wij een verschil maken. Doneer vandaag nog!

Magazine en Social Media

Tijdens de Week van het Oorsuizen geven we online informatie over onder meer vormen van behandelingen, tips over omgaan met tinnitus en ervaringsverhalen. Wie lid is van Stichting Hoormij ontvangt begin februari 2020 Hoormij Magazine met informatie hierover. Nog geen lid? Hier lees je hoe je makkelijk en snel lid wordt. Je ontvangt dan meteen het nieuwste nummer in je brievenbus. Fijn als je onze berichten verder wilt verspreiden via social media. We gebruiken #wvho2020.

Relevante links

Publicatiedatum: 05 november 2019