Wat zijn jouw ervaringen met de zorg? Vul de enquête in!

Sinds 2015 wordt de ZG-zorg (voor mensen met een zintuiglijke beperking) gefinancierd vanuit drie verschillende wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo), de Wet langdurige zorg (de Wlz) en de Zorgverzekeringswet (de Zvw). Wat heeft dit voor gevolgen voor mensen met een zintuiglijke beperking, zoals een auditieve en/of een visuele beperking? Significant doet hier onderzoek naar voor het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport: wat is veranderd en wat zijn de oorzaken en gevolgen? 

Jouw mening is belangrijk!

Ervaar jij veranderingen in de geleverde zorg of juist niet? Maak je minder aanspraak op de zorg? Help mee en vul de enquête in. Je kunt hem ook doorsturen naar anderen. Als zoveel mogelijk mensen hun goede en slechte ervaringen delen, dan ontstaat een zo compleet mogelijk beeld en vergroten we samen de kans op verbeteringen.

Hier vind je de vragenlijst

Platform doven, slechthorenden en TOS bedankt je, mede namens onderzoeksbureau Significant, voor je medewerking. 

Publicatiedatum: 28 juni 2016