Wat zijn jouw ervaringen met de communicatie over onderwijsarrangement cluster 2

Minnekus de Groot is verbonden aan Auris en doet voor zijn masteropleiding een onderzoek naar de communicatie over en betrokkenheid bij het bepalen van het onderwijsarrangement. Het gaat specifiek over de medium en lichte onderwijsarrangementen van cluster 2, dus over de ondersteuning in het regulier onderwijs.

Meepraten over het onderwijsarrangement voor je kind of voor je leerling is niet altijd eenvoudig. Toch is de mening en inzet van ouders en leerkrachten uit het regulier onderwijs heel belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Hebben ouders en leerkrachten genoeg inspraak over de onderwijsarrangementen van hun kind of leerling met TOS (taalontwikkelingsstoornis) of slechthorendheid, of kan dat beter?

Doe mee met het invullen van deze korte enquête om een beter inzicht te krijgen.


Publicatiedatum: 16 december 2015