Wat te doen bij verminderd gehoor?

In kranten van De Persdienst, waaronder De Gelderlander, wordt op de ‘gezond & vitaal’-pagina’s aandacht besteed aan de ‘Wat zegt u?’-campagne van de NVVS en Unie KBO. NVVS-vrijwilliger Ben Schut vertelt over zijn achteruitgaande gehoor en dat hij pas na enkele jaren bij een audicien binnenstapte voor een gehoortest. “Mijn gehoor bleek al zo ver verslechterd, dat ik hulp ging zoeken.” Ben Schut is niet de enige bij wie het zo gaat, zo blijkt. Ouderen gaan vaak zo’n zeven jaar te laat naar een audicien om hun gehoor te laten testen. Reden voor NVVS en Unie KBO om met deze campagne ouderen te informeren over het signaleren van slechthorendheid en welke hulpmiddelen er zijn.

In het artikel komen naast Ben Schut ook NVVS-directeur Joop Beelen en klinisch-fysicus audioloog Donné Pans van Adelante zorggroep aan het woord. Er wordt dieper ingegaan op de gevolgen (onder andere op sociaal gebied) van slechthorendheid. Om niet in een isolement te komen, is het juist extra belangrijk om iets te doen. Ook de omgeving van de oudere en bijvoorbeeld het personeel van een zorginstelling kunnen een rol spelen bij het signaleren van slechthorendheid.

Voorlichters van de NVVS gaan de komende maanden voorlichting geven bij afdelingen van KBO om meer bewustwording te creëren rondom slechthorendheid. Meer informatie? Lees ons eerdere bericht over de campagne of neem contact op met de NVVS-Commissie Ouderenzorg en Slechthorendheid: ouderenzorgSH@nvvs.nl.

Publicatiedatum: 10 juli 2014