Wat kan een cochleair implantaat betekenen voor mensen met tinnitus?

In de universitaire ziekenhuizen van Maastricht (MUMC+) en Antwerpen (UZA) wordt onderzoek gedaan naar het onderdrukken van tinnitus met een cochleair implantaat (CI). Het onderzoek in Maastricht is nog in een experimentele fase en er zijn nog maar enkele proefpersonen bij wie de effecten van een CI op hun tinnitus nu wordt onderzocht, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.

In Antwerpen is er thans na 8 jaar studie een nieuwe indicatie voor cochleaire implantatie. De NVVS-Commissie Tinnitus & Hyperacusis volgt alle ontwikkelingen rondom tinnitus op de voet. De Commissie woonde onlangs een lezing bij van prof. Dr. Van de Heyning in Antwerpen. Ook organiseerde de NVVS in samenwerking met het onderzoeksteam van het MUMC+ een symposium in Maastricht, waar de voorlopige resultaten door het onderzoeksteam, onder leiding van prof. dr. Stokroos, werden medegedeeld.

CI & tinnitus: hoe werkt het?
De onderzoeken in Antwerpen en Maastricht richten zich op het onderdrukken van oorsuizen met een cochleair implantaat. Daarbij wordt uitgegaan van de bevindingen dat tinnitus kan ontstaan doordat de hersenen geen geluid meer binnenkrijgen van het dove of zwaar slechthorende oor en daarom maar zelf geluiden gaan produceren. Met behulp van een CI wordt het slakkenhuis gestimuleerd zodat het weer geluid naar de hersenkernen stuurt die het ontbrekende geluidssignaal compenseerden. Het onderzoek in Antwerpen richt zich zowel op het verbeteren van spraakverstaan als op het verminderen van de tinnituslast.

Resultaten
De studie in Antwerpen, waaraan 15 mensen deelnamen, toont aan dat spraakverstaan in rumoer significant slechter wordt als de tinnituslast toeneemt. Het onderzoek toonde aan dat er met een CI duidelijk sprake was van verbetering in spraakverstaanbaarheid en in tinnitus (tinnituslast van 8,45 naar 2,17 - van ernstig naar licht). Het onderzoeksteam liet daarmee niet alleen zien dat cochleaire implantatie de tinnitus vermindert, maar ook dat het een positieve invloed heeft op de hoorcapaciteiten van het oor zonder tinnitus. Met Belgische zorgverzekeraars zijn al afspraken gemaakt over vergoeding. Het is nog niet te zeggen wat het verdere verloop is en wanneer mensen ook daadwerkelijk van deze behandelmethode gebruik kunnen gaan maken. Houd ook www.uza.be in de gaten.

Op het symposium in Maastricht werden de resultaten van het onderzoek van MUMC+ bij de eerste drie proefpersonen besproken. Die geven een voorzichtig veelbelovend beeld. De tinnitus kan (langdurig) worden onderdrukt met een tinnitus implantaat / CI en het spraakverstaan leverde geen negatieve effecten op. Er is echter nog een lang onderzoekstraject nodig voordat de zogenoemde ‘stiltecode’ echt gevonden is. “Of dit implantaat in de toekomst daadwerkelijk op de markt komt, is onder andere afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek. Wij verwachten eind 2014 een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van het tinnitus implantaat”, geeft onderzoeker drs. Remo Arts aan. Houd ook www.mumc.nl in de gaten.

NVVS-leden kunnen hier het complete artikel uit HOREN Magazine lezen. Nog geen lid? Klik hier.

Publicatiedatum: 25 februari 2014