Vrijwilligers Stichting Hoormij/NVVS in het zonnetje gezet door gemeente Eindhoven

Wethouder Lenie Scholten (zorg en WIJeindhoven) van de gemeente Eindhoven reikte vandaag gemeentelijke vrijwilligersonderscheidingen uit aan Hans van der Dennen (penning) en Kees van der Zanden (oorkonde). Beiden zijn als vrijwilliger verbonden aan Stichting Hoormij/NVVS.

Verdiensten
Hans van der Dennen (penning)
Hans van der Dennen is betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, afdeling regio Eindhoven, vanaf 2000. Hij raakte betrokken bij de NVVS doordat hij zelf slechthorend is (voorheen zat hij bij SH-Jong. Sinds 1-1-2015 zijn de NVVS en SH-Jong ondergebracht bij de Stichting Hoormij). In 2000 is Hans meteen als tweede secretaris in het bestuur gekomen. Deze functie bekleedt hij nog steeds. Ook verzorgt hij het programmaboekje van de afdeling regio Eindhoven (opstellen, verspreiden en contacten met adverteerders).
Op de tweede en vierde donderdag van de maand is hij altijd aanwezig op de bijeenkomsten/lotgenotencontacten. Dan zorgt hij er onder andere voor dat de ringleiding goed werkt en de gasten van koffie en thee worden voorzien. Om de ledenlijst actueel te houden heeft Hans veel contacten met het landelijk bureau in Houten. Daarnaast is hij ook voorlichter bij de NVVS en is hij vaak te vinden op beurzen en andere afdelingsactiviteiten. Zo heeft Hans jarenlang het inloopspreekuur in Reusel mede verzorgd.

Kees van der Zanden (oorkonde)
Kees van der Zanden is vanaf 1988 betrokken bij de NVVS afdeling regio Eindhoven. Dat kwam omdat zijn echtgenote slechthorend werd. Hij begeleidde haar naar een bijeenkomst en besloot te gaan helpen bij de plaatselijke afdeling van de Middengroep (voor mensen met een auditieve beperking die nog aan het arbeidsproces deelnemen). Dat helpen hield in: het organiseren van avondbijeenkomsten, het leiden van gesprekken, het geven van informatie, zorgen voor de techniek (zoals ringleiding). In 1988 werd Kees direct betrokken bij het bestuur en – daaruit voortvloeiend – ook het bestuur van de plaatselijke afdeling (eerst als tweede penningmeester en sinds 7 jaar als penningmeester). De Middengroep is overigens inmiddels door gebrek aan belangstelling gestopt.
Kees is nu heel actief bij het lotgenotencontact dat elke tweede en vierde donderdagochtend van de maand wordt gehouden in de aula van Kentalis. Daarnaast heeft hij een functie in de financiële commissie van het landelijk bestuur bekleed en bezoekt hij met regelmaat de algemene ledenvergadering van de landelijke NVVS (sinds 1 januari 2015 een onderdeel van Stichting Hoormij). In het verleden heeft Kees meegeholpen bij de totstandkoming van het afdelingsboekje en hield hij de ledenadministratie bij. Kees van der Zanden heeft in 2009 de gemeentelijke vrijwilligerspenning voor zijn inzet ontvangen. Nu ontvangt hij de oorkonde.

Stichting Hoormij/NVVS is uiteraard erg trots op Hans en Kees, en op alle andere vrijwilligers. Hun werk is van groot belang en verdient waardering! Kijk voor meer informatie over de afdeling Eindhoven op nvvs.nl/eindhoven. Ook vrijwilliger worden bij Stichting Hoormij/NVVS? Klik hier.

Publicatiedatum: 08 oktober 2015