museum, toegankelijk, slechthorenden, signaal, nvvs

Vrijwilligers beoordelen musea op toegankelijkheid

Vierentwintig slechthorende en dove vrijwilligers zijn druk bezig met het samen in kaart brengen van de toegankelijkheid van ruim honderd musea in ons land. Dit in het kader van de grote museumactie die wordt georganiseerd door Signaal, een samenwerkingsverband van diverse belangenorganisaties voor slechthorenden en doven (waaronder de NVVS).

Veel musea zijn zich er niet van bewust hoe (on)toegankelijk ze zijn voor slechthorenden en doven. Vaak kan de bezoeker een audiotour doen: de bezoeker krijgt een geluidsdrager met een hoofdtelefoon en kan al rondlopend luisteren naar informatie over de expositie. Leuk voor horende mensen, ongeschikt voor de 1,5 miljoen slechthorende en dove museumbezoekers. Signaal wil met deze actie musea kennis laten maken met het begrip 'toegankelijkheid voor doven en slechthorenden'.

Belang
Musea worden geconfronteerd met bezuinigingen en gedwongen om meer eigen inkomsten te verwerven. Als musea voor doven en slechthorenden toegankelijker zijn, betekent dat voor hen een aanzienlijke vergroting van hun publieksbereik. Het is dus ook in hun eigen belang om toegankelijker te worden. Daarna krijgen ze advies op maat hoe ze hun museum toegankelijker kunnen maken.

Ervaringen
De eerste ervaringen kunnen al worden gemeld. Een reactie van een vrijwilliger: "Aan de balie gaat het meestal al mis. Ik versta de museummedewerker niet zo vlot. Het is opvallend hoe weinig museummedewerkers iets weten over toegankelijkheid. Dat kan beter."
 
Mogelijke oplossingen
Musea kunnen hun toegankelijkheid vergroten door bijvoorbeeld films te ondertitelen, audiotours te voorzien van halslussen en het aanleggen van een ringleiding in de filmzaal. Soms zijn er ook enkele kleinere haast kosteloze inspanningen, zoals het ter beschikking stellen van de teksten van audiotours. Voor musea die echt willen scoren zijn ook veel nieuwe technieken aantrekkelijk geworden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een rondleiding door het museum met een tablet (iPad) waarop de geschreven teksten staan, en waarop filmpjes in gebarentaal verschijnen?

Wat gebeurt er nu al?
“Enkele musea doen nu al inspanningen. Zo is er het Rijksmuseum in Den Haag of FOAM in Amsterdam, die rondleidingen voor slechthorenden of doven organiseren. Soms is dat een mooi initiatief als musea niets structureels wensen te doen, maar zichzelf wel eens in de spotlight willen plaatsen door een rondleiding voor slechthorenden en doven te organiseren. Ook dat is een vorm van toegankelijkheid. Elke stap is er één en ook deze stap zullen wij stimuleren. Hoorwijzer.nl laat zien welke musea ringleiding hebben en of deze van goede kwaliteit is. Ook in het buitenland zijn er enkele mooie voorbeelden: het Atomium in Brussel heeft rondleidingen in geschreven teksten en diverse gebarentalen op een iPad. Dat is gelijkwaardige toegang, en het is bovendien erg leuk om met een hip ding door het museum geloodst te worden”, vertelt Isabelle Smessaert, projectleider van Signaal.

Voortgang
In juli zal Signaal een tussentijdse rapportage geven om de voortgang van de actie onder de aandacht te brengen. Eind 2012 maakt het team van museumadviseurs van Signaal een top 5 van de meest toegankelijke musea voor doven en slechthorenden in Nederland, en wordt er een prijs uitgereikt voor het meest toegankelijke museum. 


Publicatiedatum: 05 april 2012